Wigilia u strażaków

Strażacy w mundurach przy stołach wigilijnych

Strażacy ochotnicy z terenu gminy Wola Krzysztoporska spotkali się 3 grudnia w Bujnach, by podsumować miniony rok i złożyć sobie wzajemnie świąteczne życzenia.

Działania bojowe i zawody sportowo-pożarnicze podsumował komendant gminny ZOSP RP w Woli Krzysztoporskiej Mirosław Jakubczyk. Okazuje się, że w minionym roku (od stycznia do końca września) tradycyjnie najczęściej wyjeżdżały do pożarów i miejscowych zagrożeń jednostki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: OSP Wola Krzysztoporska (81 wyjazdów), OSP Gomulin (48) i OSP Parzniewice (36). Sporo wyjazdów miały także: OSP Krzyżanów (34), OSP Krężna (30), OSP Bujny (15), OSP Woźniki (15), OSP Bogdanów (13), OSP Mąkolice (10).
Strażacy omówili plan wydarzeń i imprez na rok przyszły (wiadomo już, że Gminny Dzień Strażaka odbędzie się w 2023 r. w Gomulinie). Przedstawiono także harmonogram zebrań sprawozdawczych, które już wkrótce odbędą się we wszystkich 16 jednostkach OSP w gminie. Przyjęto też uchwałę w sprawie zatwierdzenia wizualizacji sztandaru dla Gminnego Zarządu OSP, który zostanie wykonany w przyszłym roku. Projekt przedstawił prezes Zarządu Gminnego OSP Wojciech Kamiński.
A tuż po podsumowaniu przyszedł czas na świąteczne życzenia dla strażaków, które złożyli m.in.: wójt Roman Drozdek, przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska Małgorzata Gniewaszewska, przedstawiciel KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim kpt. M. Pietraszczyk, ksiądz Adam Pieńkowski – proboszcz parafii w Bujnach, inspektor ds. pożarnictwa w UG Wola Krzysztoporska Jan Czubała, koordynator KGW Kamila Kaczorowska, dyrektor GOK Marcin Pawlikowski i przedstawiciele lokalnych organizacji.
Spotkanie zakończyła wspólna wigilijna kolacja poprzedzona tradycyjnym łamaniem się opłatkiem.

Fot. Anna Wiktorowicz