Nieruchomości do sprzedaży w Woli Krzysztoporskiej i Piekarach

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy

Ogłoszenie wójta gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości w Woli Krzysztoporskiej i Piekarach przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje:
z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do sprzedaży:
– lokal mieszkalny nr 1 znajdujący się w budynku położonym przy ulicy Kościuszki 11 w Woli Krzysztoporskiej
– nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Piekary, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 322 o powierzchni 0,5260 ha

Sprzedaż odbędzie się w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Przedmiotowe nieruchomości są opisana w wykazie wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5.
Szczegółowych informacji udziela Referat Budownictwa i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska – tel.: 44 616 39 75.
Pełna treść zarządzeń w załączeniu.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Zarządzenia nr 66-22 i 67-22 1 MB 315