Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy
Gospodarka komunalna

Użyczenie części nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 34/23 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej przy lokalu mieszkalnym w budynku komunalnym położonym w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Południowej Nr 31B stanowiącym własność Gminy Wola Krzysztoporska. […]

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy
Gospodarka komunalna

Apteka w Parzniewicach do wynajęcia

Zarządzenie nr 180/22 wójta gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego, ustalenia wysokości wadium, regulaminu przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego (pomieszczenia Apteki) w miejscowości Parzniewice Duże Nr 50 stanowiącego własność Gminy Wola Krzysztoporska. […]

Ciągnik rolniczy - ujęcie z dwóch stron
Gospodarka komunalna

Sprzedaż równiarki i ciągnika – aktualizacja

ZARZĄDZENIE NR 175/22 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 169/22 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie sprzedaży równiarki drogowej Baukema SHM 4 i ciągnika rolniczego URSUS C-360 stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska. […]

Rozbudowany Dom Ludowy w Gomulinie - garaż
Gospodarka komunalna

Użyczenie Domu Ludowego w Gomulinie

Zarządzenie nr 145/22 wójta gminy Wola Krzysztoporska z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości położonej w miejscowości Gomulin oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 348/3, 347/5 (obręb geodezyjny Gomulin) zabudowanej budynkiem Domu Ludowego stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska, na czas nieoznaczony. […]

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy
Gospodarka komunalna

Sprzedaż równiarki i kosiarki

Zarządzenie nr 139/22 wójta gminy Wola Krzysztoporska z dnia 18 października 2022 r. w sprawie sprzedaży równiarki drogowej Baukema SHM 4 i kosiarki Tehnos MB 200 LW stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska. […]

Widok Domu Ludowego w Kacprowie, a przed nim utwardzony kostką betonową teren i nowe ogrodzenie panelowe z bramą i furtką
Gospodarka komunalna

Zarządzenie w sprawie użyczenia Domu Ludowego w Kacprowie

Zarządzenie nr 136/22 wójta gminy Wola Krzysztoporska z dnia 12 października 2022 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości położonej w miejscowości Kacprów oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 295, 296/1, 297/1 (obręb geodezyjny Kacprów) zabudowanej budynkiem Domu Ludowego , stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska, na czas nieoznaczony. […]

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy
Gospodarka komunalna

Kto wynajmie kuchnię w Gomulinie?

Zarządzenie nr 135/22 wójta gminy Wola Krzysztoporska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego (kuchnia) znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie, ul. Szkolna nr 2 stanowiącego własność Gminy Wola Krzysztoporska na czas oznaczony. […]