Ośrodek zdrowia Parzniewice Żółty piętrowy budynek ze schodami i podestem, a przed nim utwardzony kostką plc - prking
Gospodarka komunalna

Najem pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Parzniewicach

Zarządzenie nr 80/22 wójta gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego (Ośrodek Zdrowia) w budynku komunalnym będącym własnością Gminy Wola Krzysztoporska, położonego w miejscowości Parzniewice Duże Nr 50, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym. […]

Budynek przedszkola w Parzniewicach
Gospodarka komunalna

Najem nieruchomości w Parzniewicach

ZARZĄDZENIE NR 71/22 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola, położonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 8 w obrębie geodezyjnym Parzniewice Małe wraz z placem zabaw, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym. […]

Jeden z budynków komunalnych przy ulicy Południowej w Woli Krzysztoporskiej i przylegający do niego teren
Gospodarka komunalna

Zarządzenie wójta gminy

ZARZĄDZENIE NR 56/22 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowych przy lokalach mieszkalnych w budynkach komunalnych położonych w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Południowej Nr 31 stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska. […]

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy
Gospodarka komunalna

Najem lokalu w Bogdanowie

ZARZĄDZENIE NR 47/22 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Wola Krzysztoporska, położonego w miejscowości Bogdanów, ul. Strażacka nr 2, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym. […]