Rozbudowany Dom Ludowy w Gomulinie - garaż
Gospodarka komunalna

Użyczenie Domu Ludowego w Gomulinie

Zarządzenie nr 145/22 wójta gminy Wola Krzysztoporska z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości położonej w miejscowości Gomulin oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 348/3, 347/5 (obręb geodezyjny Gomulin) zabudowanej budynkiem Domu Ludowego stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska, na czas nieoznaczony. […]

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy
Gospodarka komunalna

Sprzedaż równiarki i kosiarki

Zarządzenie nr 139/22 wójta gminy Wola Krzysztoporska z dnia 18 października 2022 r. w sprawie sprzedaży równiarki drogowej Baukema SHM 4 i kosiarki Tehnos MB 200 LW stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska. […]

Widok Domu Ludowego w Kacprowie, a przed nim utwardzony kostką betonową teren i nowe ogrodzenie panelowe z bramą i furtką
Gospodarka komunalna

Zarządzenie w sprawie użyczenia Domu Ludowego w Kacprowie

Zarządzenie nr 136/22 wójta gminy Wola Krzysztoporska z dnia 12 października 2022 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości położonej w miejscowości Kacprów oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 295, 296/1, 297/1 (obręb geodezyjny Kacprów) zabudowanej budynkiem Domu Ludowego , stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska, na czas nieoznaczony. […]

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy
Gospodarka komunalna

Kto wynajmie kuchnię w Gomulinie?

Zarządzenie nr 135/22 wójta gminy Wola Krzysztoporska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego (kuchnia) znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie, ul. Szkolna nr 2 stanowiącego własność Gminy Wola Krzysztoporska na czas oznaczony. […]

Ośrodek zdrowia Parzniewice Żółty piętrowy budynek ze schodami i podestem, a przed nim utwardzony kostką plc - prking
Gospodarka komunalna

Najem pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Parzniewicach

Zarządzenie nr 80/22 wójta gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego (Ośrodek Zdrowia) w budynku komunalnym będącym własnością Gminy Wola Krzysztoporska, położonego w miejscowości Parzniewice Duże Nr 50, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym. […]

Budynek przedszkola w Parzniewicach
Gospodarka komunalna

Najem nieruchomości w Parzniewicach

ZARZĄDZENIE NR 71/22 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola, położonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 8 w obrębie geodezyjnym Parzniewice Małe wraz z placem zabaw, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym. […]