To już XII Pieszy Rajd na Góry Borowskie

uczestnicy rajdu podczas marszu

Aż 170 osób wzięło udział w XII Pieszym Rajdzie na Góry Borowskie, który odbył się 8 października tego roku. Organizatorem, jak co roku, było Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne działające przy Szkole Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej. W rajdzie wzięły udział szkoły podstawowe z terenu gminy Wola Krzysztoporska: SP Bogdanów, SP Gomulin, SP Krzyżanów, SP Parzniewice i SP Wola Krzysztoporska.

Łącznie w rajdzie uczestniczyło 170 uczniów i opiekunów. – W sobotę rano, przy sprzyjającej aurze grupa wspierana przez strażaków z OSP Wola Krzysztoporska wyruszyła w trasę spod budynku Szkoły Podstawowej na Góry Borowskie. Co roku mieszkańcy gminy przywołują pamięć o bohaterach, którzy w pierwszych dniach września 1939 roku dzielnie bronili się przed najeźdźcą. To na tych terenach żołnierze pod wodzą gen. Ludwika Czyżewskiego toczyli walki obronne i to właśnie tu część tych bohaterskich żołnierzy poległa. Maszerując po terenach, gdzie toczyły się walki, chcemy oddać im hołd – mówią organizatorzy rajdu.
Po pokonaniu 10-kilometrowej trasy, oczywiście z przerwami na odpoczynek, uczestnicy dotarli do celu. Po krótkim postoju i posileniu się gorącym żurkiem (przygotowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich z Borowej), uczniowie przystąpili do konkursu wiedzy o Górach Borowskich przygotowanego przez nauczyciela historii Lucynę Lasek. Po zaciętej walce konkurs wygrał uczeń z SP Krzyżanów Paweł Sima, II i III miejsce zajęli uczniowie z SP w Woli Krzysztoporskiej: Adam Sima i Maksymilian Pędziwiatr. Zwycięzcy otrzymali nagrody.
Wręczono też podziękowania uczestnikom rajdu (opiekunom z poszczególnych szkół), instytucjom (GOK w Woli Krzysztoporskiej, OSP w Woli Krzysztoporskiej, KGW z Borowej, LZS Wola Krzysztoporska), radnej gminy Wola Krzysztoporska pani Beacie Wieczorek – wszystkim, którzy pomagali przy organizacji. Szczególne podziękowania skierowano do pani Danuty Błaszczyk, która zawsze brała udział w rajdach organizowanych przez szkołę czy PTTK, chętnie wspierała pomocą, przez wiele lat była członkiem SKKT, a obecnie odeszła na emeryturę.
Rajd odbył się dzięki zaangażowaniu opiekunów SKKT: Marii Bartłomiejczyk, Aleksandry Kowalczyk, Lucyny Lasek, Agnieszki Warzyńskiej, Gabrieli Perek oraz Beaty Wieczorek. Do zobaczenia wkrótce na kolejnym rajdzie!

Fot. SKKT przy SP Wola Krzysztoporska