Wójt Roman Drozdek wśród liderów samorządów 1990-2023

Nagrodzona grup wójtów na sceni; w tym wójt Woli Krzysztoporskiej Roman Drodek

Na czele swoich lokalnych społeczności stoją od co najmniej czterech kadencji. 18 listopada 2022 r. w auli Solparku w Kleszczowie odbyła się Gala Liderów Samorządów 1990-2023. Wziął w niej udział także wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, który kieruje gminą nieprzerwanie już od 20 lat (od roku 2002). Za swoją pracę nagrodzony został medalem „Lider Samorządów 1990-2023”.

Gościem specjalnym gali był współtwórca reformy samorządowej Jerzy Stępień, który udekorował laureatów medalem „Lider Samorządów 1990-2023”. A laureatami gali byli wójtowie i burmistrzowie z co najmniej 4 przepracowanymi kadencjami na czele samorządu oraz starostowie z co najmniej 3 kadencjami. Specjalną grupę stanowili samorządowcy miast i gmin, którzy stoją na czele samorządu nieprzerwanie od 1990 roku, oraz starostowie, którzy są na czele powiatu od 1999 roku.
Organizatorem gali był wydawca roczników „Najlepsze Samorządy w Polsce”.

Fot. Organizatorzy gali