Warsztaty doradztwa zawodowego z GOPS

Prelegent objaśnia zasady

Drugie z zaplanowanych warsztatów z doradztwa zawodowego w zakresie aktywnego poszukiwania pracy odbyły się 17 listopada 2023 w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej. Były to zajęcia edukacyjne prowadzone przez firmę szkoleniową Inwencja w ramach zadania realizowanego przez GOPS w Woli Krzysztoporskiej z programu dotacyjnego Województwa Łódzkiego i RCPS w Łodzi pod nazwą Samorząd Przyjazny Rodzinie 2023 – „W rodzinie siła, gdy samorząd jej sprzyja”.

Tego dnia uczestnicy doskonalili swoje umiejętności związane z pisaniem CV, przygotowywaniem listu motywacyjnego czy ogólnych zasad związanych z wiedzą na temat dokumentacji niezbędnej początkowej fazie poszukiwania pracy.
Prelegent, poza omawianiem metod i technik aktywnego poszukiwania pracy, opowiedział o właściwym zachowaniu i postawach, jakie należy przyjmować podczas rozmów kwalifikacyjnych z przyszłymi pracodawcami.
– Mamy nadzieję, że wszystkie niezbędne informacje i wskazówki dotyczące aktywności w procesie poszukiwania pracy zostaną przez naszych beneficjentów wykorzystane w praktyce – dodają pracownicy GOPS w Woli Krzysztoporskiej.
Zadanie finansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego
Baner województwo łódzkie dotacje 2023

Materiały GOPS Wola Krzysztoporska