Będzie plac zabaw i siłownia w Piekarkach

plac zabaw z siłownią
Zdjęcie archiwalne: plac zabaw z siłownią

W Piekarkach powstanie nowe miejsce aktywności dla dzieci i dorosłych. Gmina Wola Krzysztoporska otrzymała dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Piekarki. Środki przyznano w ramach programu „Infrastruktura sportowa na PLUS”. Pozostała część kwoty potrzebnej do wykonania inwestycji pochodzić będzie z nagrody, jaką gmina otrzymała za promocję szczepień przeciw COVID-19.

plakat - łódzkie wspiera sport; herb województwa łódzkiego; napis inwestycja współfinansowana przez Województwo Łódzkie„Infrastruktura sportowa na PLUS” to program, w ramach którego samorządy w formie dotacji celowej uzyskały wsparcie na budowę, przebudowę, modernizację czy doposażenie w sprzęt sportowy obiektów sportowych i rekreacyjnych. Gmina Wola Krzysztoporska w tym rozdaniu zdecydowała się na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Piekarki.
Gminny projekt obejmuje budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej, w skład którego wchodzą m.in.: urządzenia zabawowe, urządzenia sportowe, oświetlenie, ławki, kosze na śmieci, szata roślinna, układ komunikacji wewnętrznej oraz ogrodzenie. Nawierzchnię amortyzującą placu zabaw stanowił będzie piasek, a siłowni zewnętrznej – żwir. Ciągi piesze wykonane będą z kostki betonowej, a w celu zapewnienia bezpieczeństwa bawiącym się dzieciom i ochrony przed dewastacją plac zostanie ogrodzony i oświetlony.
Gmina Wola Krzysztoporska jest gminą wiejską i w naszych sołectwach brakowało do niedawna atrakcyjnych, innowacyjnych miejsc, gdzie można w aktywny sposób spędzić czas wolny z rodziną. Teraz jest ich coraz więcej. Plac zabaw i siłownia w Piekarkach będzie przestrzenią służącą rekreacji i międzypokoleniowej integracji społecznej. Mieszkańcy Piekarek i okolicznych wiosek od dawna zgłaszali potrzebę stworzenia takiego miejsca, które służyć będzie także poprawie kondycji, zdrowia i nabywaniu odporności, co tak ważne w obliczu nękającej nas pandemii.
Wstępnie całkowity koszt inwestycji oszacowano na 197.552 zł, a przyznana dotacja to 90.000 zł. Po przeprowadzonym przetargu okazało się, że koszt robót to 204.820,83 zł.
Środki na pokrycie wkładu własnego pochodzić będą z nagrody, jaką gmina otrzymała za akcje szczepień zorganizowane na naszym terenie (patrz niżej).
Umowa z wykonawcą, którym jest F.H.U. Paweł Zięba z Tomaszowa Mazowieckiego, zawarta została 3.08.2022 r. Prace mają się zakończyć w drugiej połowie listopada 2022.

Dostaliśmy 500 tys. zł za szczepienia

Gmina Wola Krzysztoporska otrzymała za pośrednictwem wojewody 500 tys. zł nagrody w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” trwającego od 1 sierpnia do 31 października 2021 r., a związanego z przeciwdziałaniem COVID-19. Niemała w tym zasługa naszych gminnych Kół Gospodyń Wiejskich, które z takim zaangażowaniem organizowały covidowe pikniki, zachęcając do szczepień lokalną społeczność.
W województwie łódzkim w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” nagrodzono 62 gminy, w tym Wolę Krzysztoporską. 500 tys. zł, które otrzymaliśmy, wprowadzono do budżetu gminy podczas kwietniowej sesji Rady Gminy (26.04.2022) i już wiadomo, na co będą przeznaczone te środki. Organizatorzy konkursu określili, że „może to być każdy cel, jeżeli organ wykonawczy gminy będzie w stanie uzasadnić, że jest on związany ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się , profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19”. Gmina Wola Krzysztoporska postawiła na sport, rekreację i ruch na świeżym powietrzu. Tym samym 150 tys. zł trafi jako wkład własny do budowy placu zabaw i siłowni w Piekarkach, a 350 tys. zł przeznaczone zostanie na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Woli Krzysztoporskiej. Budowa placów zabaw ma przeciwdziałać stanom depresyjnym u dzieci i młodzieży, a także działać na rzecz zwiększenia aktywności fizycznej i poprawy ogólnej kondycji fizycznej i odporności tak ważnej w profilaktyce COVID-19. Ma również służyć odbudowie relacji między dziećmi i młodzieżą zaburzonych przez pandemię, która znacznie ograniczyła kontakty międzyludzkie.