Dzień Strażaka w Krzyżanowie

5 maja br. w Szkole Podstawowej w Krzyżanowie odbyła się inscenizacja z okazji Dnia Strażaka, którą wraz z uczniami przygotowała pani Jagoda Dąbrowska. Uroczystość została zorganizowana w szkole po raz pierwszy, ale z pewnością nie ostatni. Na występ zostali zaproszeni Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżanowie. Dzieci z przejęciem opowiadały o ważnej, bohaterskiej i niejednokrotnie niebezpiecznej pracy strażaka, śpiewając piosenki i recytując wiersze. Dla niektórych był to nie lada zaszczyt, gdyż do Straży należą ich dziadkowie i ojcowie.

Nie zabrakło również momentów zabawnych, gdyż ciekawy skecz kabaretowy przedstawili uczniowie z klasy III. Nasi artyści potwierdzili, że kiedy w okolicy dzieje się coś złego, na Straż z Krzyżanowa zawsze można liczyć.
W Dniu Strażaka składamy wszystkim Druhom życzenia: samych szczęśliwych powrotów z akcji, sukcesów zawodowych i prywatnych oraz odwagi, gotowości i siły do działania w trudnych chwilach. Służcie Bogu na chwałę, a ludziom na ratunek!