Będzie jaśniej!

Osiem kolejnych obwodów oświetleniowych powstanie do listopada 2019 roku na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Nowe uliczne lampy zaświecą w Siomkach, Gomulinie, Bujnach, Kamiennej, Mąkolicach, Parzniewicach Dużych, Parzniewicach – Łużyku i Woli Krzysztoporskiej.

W Siomkach nowe oświetlenie uliczne wybudowane zostanie przy ul. Północnej na działkach nr 97, 102/2, 82, 92/2, 93/2, 94/2, 95/4 i będzie to 13 sztuk lamp (9 na wysięgniku). Jego wykonanie kosztować będzie 70.110 zł.
W Gomulinie 8 nowych lamp zaświeci przy ul. Prostej na działkach 411, 367. Koszt tego przedsięwzięcia to 45.510 zł.
W Bujnach dwie nowe lampy staną na działkach 530/4, 497, 298. Ich koszt to 16.130,22 zł.
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienna na działkach 14, 40, 227, 265 obejmie instalację 9 sztuk lamp. Będzie to kosztować 65.528,25 zł.
W Mąkolicach (na działkach 136, 162/2) stanie z kolei 5 sztuk lamp, które kosztować będą 50.245,50 zł.
W Parzniewicach Dużych budowę oświetlenia ulicznego zaplanowano na działkach 199/1, 225, gdzie kosztem 15 429,12 zł staną dwie lampy.
Trzy lampy zaświecą z kolei w miejscowości Parzniewice Duże – Łużyk na działkach 188, 237, 262, a kosztować będą 10.575,80 zł.
W Woli Krzysztoporskiej budowa obwodów oświetlenia ulicznego obejmie budowę 7 sztuk oświetlenia przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na działkach 568/5, 568/11, 568/14, 568/13 oraz demontaż 3 słupów wraz z oprawami. Koszt tych prac to 37.908,60 zł.
Budowa wszystkich obwodów oświetleniowych ma się zakończyć na początku listopada 2019 i w sumie kosztować będzie 311.437,49 zł.