Będzie kanalizacja na odcinku z Oprzężowa do Gomulina

tablic informacyjna o projekcie na tle miejsca przebiegu kanalizcji

„Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od miejscowości Oprzężów do miejscowości Gomulin” – tak brzmi oficjalna nazwa kolejnego wielomilionowego projektu realizowanego na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Inwestycja współfinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Tablica promocyjna projektu z kwotą dofinansowania Polski Ład To kolejny budowany odcinek, który doprowadzi kanalizację do północnej części gminy. Dzięki niemu dostęp do sieci zyska około 64 gospodarstw domowych. Projekt realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres prac polegać więc będzie na zaprojektowaniu i wybudowaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (ok. 3,7 km) wraz z odejściami bocznymi do granic posesji oraz odtworzeniu nawierzchni na sieci i odejściach bocznych, a także budowie kanalizacji tłocznej (ok. 3 km) wraz z systemem napowietrzania (ok. 2,1 km) i 4 tłoczniami ścieków w miejscowościach Oprzężów, Woźniki Kolonia i Gomulin na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Wykonawca robót bazować będzie na istniejącej dokumentacji technicznej, na którą Gmina Wola Krzysztoporska uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę, będzie ją jednak musiał zweryfikować pod kątem konieczność dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa i w razie konieczności zaktualizować. Po wykonaniu kanalizacji wszystkie drogi odtworzone być mają do stanu pierwotnego.
Dodatkowo inwestycja obejmować będzie przebudowę drogi gminnej. Na odcinku drogi z nawierzchni mineralno-bitumicznej o długości ok. 3,8 km wykonana zostanie także nawierzchnia ścieralna o grubości 5 cm. Powstaną też pobocza z kruszywa o szerokości 50 cm i grubości 10 cm. Poza tym wykonany zostanie remont chodnika w miejscowości Gomulin na odcinku od skrzyżowania ul. Trybunalskiej z ul. Prostą do posesji nr 34 przy ul. Prostej (odcinek ok. 730 m.b.).
Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli na podłączenie nowych zabudowań do kanalizacji zbiorczej oraz umożliwi likwidację starych, nieszczelnych szamb.

W wyniku przetargu pod koniec maja 2023 r. wyłoniony został wykonawca robót, który na wykonanie zadania ma 17 miesięcy (prace powinny się zakończyć w październiku 2024 r.).
Inwestycja kosztować będzie 8.979.000 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.518.292 zł. Reszta pochodzić będzie z budżetu gminy Wola Krzysztoporska.
Mapa z wrysowanym przebiegiem odcinka budowanej kanalizacji