zdjęcie grupowe uczestników konkursu
Oświata

Szymon zasiądzie w „Fotelu Wójta”

Wiedzą, jak działa samorząd i co dzieje się w życiu społecznym i politycznym. 11 czerwca uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Wola Krzysztoporska walczyli w Gomulinie o Fotel Wójta w VII Gminnym Konkursie Wiedzy o Społeczeństwie i Samorządzie Terytorialnym pod patronatem wójta gminy Wola Krzysztoporska Romana Drozdka. Najlepszy okazał się uczeń ze Szkoły Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej. […]

Uczniowie p[odczas wykonywania zadań
Oświata

Uczniowie znają się na mechanice

Uczniowie z Parzniewic, Bujen i Woli Krzysztoporskiej wzięli udział w VIII Konkursie Mechanicznym, który 19 kwietnia odbył się w ZSP nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim. Celem konkursu było rozbudzenie motywacji do pogłębiania wiedzy technicznej, rozwijanie zainteresowań mechaniką oraz stworzenie możliwości współzawodnictwa. Jak poszło naszym uczniom? […]

trzy dziewczynki z dyplomami
Oświata

Piotrków w oczach małych artystów

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. gen. Ludwika Czyżewskiego z Woli Krzysztoporskiej wzięli udział w konkursie plastycznym pn. „Piotrków w oczach małych artystów”, zorganizowanym przez Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim. I… wrócili z nagrodami. […]

jury i nagrodzone dzieci
Oświata

Parzniewice gotowe na święta

Szkoła Podstawowa w Parzniewicach jest już przygotowana do nadchodzących Świąt Wielkanocnych. 21 marca rozstrzygnięto tu konkurs „3NAJ… największe, najpiękniejsze, najbardziej oryginalne wypieki wielkanocne”. […]

Zdjęcie grupowe uczestniczek i osób towarzyszących z terenu gminy Wola Krzysztoporska
Koła Gospodyń Wiejskich

Pasiak w stylu wieczorowym

Sukienka z pasiaka uszyta przez panie z KGW Piekary zrobiła furorę i przeszła do finału wojewódzkiego, ale wszystkie prezentacje naszych kół były bardzo interesujące. 24 lutego w Stefanówce w gminie Rozprza odbył się pokaz mody w ramach konkursu „Modna gospodyni pięknym życie czyni. Inspiracje dziedzictwem kulturowym województwa łódzkiego”. Wzięły w nim udział cztery KGW z terenu gminy Wola Krzysztoporska: KGW Glina, KGW Jeżów, KGW Piekary, KGW Radziątków z dyrektorem GOK Marcinem Pawlikowskim na czele. […]

Sport

Uwaga! Konkurs na zadania sportowe otwarty!

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza otwarte konkursy ofert dotyczące zlecania zadań publicznych z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2024 r. Oferty w poszczególnych konkursach należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.03.2024 r. do godz. 12:00. […]

Chłopiec z dyplomem
Oświata

Multimedialnie opowiedzieli o chrzcie Polski

Za zadanie mieli przygotować prezentację multimedialną nawiązującą do wydarzeń dotyczących historii Polski związanych z chrztem Polski. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie wzięli udział w IV Ogólnopolskim Konkursie na prezentację multimedialną – „Chrzest Polski” zorganizowanym przez Fundację „Słowo”. […]

Chłopi i chłopki przy koszeniu i wiązaniu zboża
Kultura

Czy znasz życie i mowę swych przodków?

Co to znaczy „jechać psiokamy” albo iść „na śtych”? Co to za ziółko „stulidupka”, przy jakim narzędziu występowała „grządziel” czy „capiga”? Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej zaprasza do udziału w konkursie „Czy znasz życie i mowę swych przodków?”. […]