Są świadomi – są bezpieczni

Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami

1 grudnia w Szkole Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie odbyły się powiatowe obchody Światowego Dnia AIDS połączone z III Gminnym Turniejem Profilaktycznym.

W ramach obchodów uczniowie przygotowali część artystyczną popartą informacjami z zakresu profilaktyki HIV/AIDS. Na uroczystej akademii podsumowano realizację Lokalnego Programu Edukacyjnego „Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS” oraz Konkursu Plastycznego „Młodzi o HIV i AIDS”. Patronat nad przedsięwzięciem objął starosta piotrkowski, który również ufundował nagrody dla zwycięzców konkursu. Laureatami konkursu plastycznego zostali:
I miejsce Mikołaj Urbański ze Szkoły Podstawowej w Gomulinie
II miejsce Amelia Mastalerz ze Szkoły Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej
III miejsce Zofia Kieruzel ze Szkoły Podstawowej w Gomulinie

Ponadto przyznano jedno wyróżnienie dla Julianny Kwiatkowskiej, uczennicy Szkoły Podstawowe nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim.

Podczas obchodów odbył się również III Gminny Turniej Profilaktyczny pod hasłem „Jestem świadomy – jestem bezpieczny”, nad którym patronat objęła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Głównym celem turnieju było promowanie zdrowego stylu życia i właściwych postaw społecznych wśród młodzieży, uświadomienie znaczenia starań o zdrowie we wszystkich jego aspektach.
Uczniowie klas ósmych ze szkół podstawowych z Bujen i Gomulina w pierwszej części turnieju musieli zmierzyć się z testową formą pytań dotyczącą profilaktyki uzależnień behawioralnych i od substancji psychoaktywnych. W kolejnym etapie konkursu w formie drużynowej i przy udziale publiczności rozwiązywali zadania praktyczne, m.in.: odgrywali scenki odnoszące się do zachowań asertywnych, układali wiersz dotyczący zdrowego stylu życia oraz odpowiadali na pytania dotyczące profilaktyki HIV/AIDS.
Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Marta Kopacka (GKRPA) i Adam Karcz (PSSE). Decyzją jury obydwie drużyny zajęły I miejsce. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej.
– Pozytywna reakcja młodzieży zgromadzonej podczas powiatowych obchodów Światowego Dnia AIDS, udział uczniów angażujących się w konkursy o tematyce HIV/AIDS oraz zaangażowanie uczestników podczas Gminnego Turnieju Profilaktycznego są dowodem na to, że tego typu przedsięwzięcia przekładają się na zdobywanie i propagowanie pogłębionej wiedzy o AIDS, mechanizmach uzależnień, zdrowym stylu życia i postawie asertywnej wśród młodych ludzi – dodają organizatorzy.
Na zdjęciach uczestnicy konkursu i opiekunowie młodzieży.

Fot. SP Gomulin