Boiska w Gomulinie zgodnie z planem

Boisko w trakcie budowy

Prace związane z budową zespołu boisk w Gomulinie postępują zgodnie z założonym harmonogramem i już dziś można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że ukończone zostaną o wiele wcześniej niż przewiduje termin umowy.

szyld gomulin tsblica informujca o projekcie  kwotą dofinansowaniaPrzypomnijmy – w Gomulinie powstaje duży, nowoczesny kompleks sportowy składający się z zespołu boisk (boisko wielofunkcyjne, do piłki nożnej, kontener szatniowy). Mimo że zakres prac jest bardzo szeroki – roboty idą bardzo sprawnie.
– Na koniec czerwca 2023 zakończone zostały prace z podziemnymi instalacjami: wodną, kanalizacyjną i elektryczną. Przebudowana została napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Wykonane zostały też wszystkie prace ziemne i podbudowy boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw – mówi Kamil Madejczyk, kierownik Referatu Budownictwa i Nieruchomości Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska. – W całości zrobione zostało również utwardzenie terenu z kostki brukowej oraz płyt ażurowych. Wykonawca zamówił już kontener socjalny i wyposażenie placu zabaw, a lada chwila pojawią się pracownicy odpowiedzialni za wykonanie docelowych nawierzchni boisk i placu zabaw.

Umowa z wykonawcą została zawarta w październiku 2022 roku na kwotę 2.681.098,65 zł. Prace mają zostać wykonane do końca 2023 r., ale jest duża szansa, że zakończą się znacznie wcześniej.
Na realizację projektu pn. „Budowa zespołu boisk w miejscowości Gomulin” gmina Wola Krzysztoporska pozyskała 1.265.500 zł dofinansowania z pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Fot. K. Madejczyk