Ekologia

Po co nam Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?

Jaki jest stan powietrza w gminie i co można zrobić, żeby było lepiej? Gmina Wola Krzysztoporska opracowuje gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie redukcji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. […]

Pozostałe informacje

Wiedzę o turystyce mają na medal

Sześcioosobowa grupa turystów z ZSR CKP w Bujnach wchodząca w skład reprezentacji województwa łódzkiego uczestniczyła w Centralnym Finale XXXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej LZS pn. „Polska – Benelux – Unia Europejska”. […]