I miejsce w Polsce dla „Festynu jak ta lala”

Organizacje z gminy Wola Krzysztoporska najlepsze w Polsce w inicjowaniu aktywności fizycznej w środowisku wiejskim!

Uroczyste podsumowanie zadania „Inicjowanie powszechnej aktywności fizycznej w środowisku wiejskim” odbyło się 21 listopada 2015 r. na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Do konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Krajowe Zrzeszenie LZS zgłoszono łącznie 89 projektów z całej Polski.
Gminne Zrzeszenie LZS w Woli Krzysztoporskiej wspólnie z ZSR CKP w Bujnach oraz LUKS „Gryf” Bujny zdobyło zaszczytne I miejsce za zorganizowanie festynu sportowo–rekreacyjnego dla mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska. „Festyn jak ta lala”, odbył się w sierpniu na orliku przy SP w Bujnach.
Nagrodę z rąk przedstawiciela Ministerstwa Sportu i Turystyki Magdaleny Skrzeczyńskiej z Departamentu Sportu odebrali prezes GZ LZS Władysław Wawrzyńczak, sekretarz Jolanta Kordowiak oraz prezes LUKS „Gryf” Bujny Anetta Mielczarek.
– Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przeprowadzeniu festynu zarówno pod względem organizacyjnym, jak i finansowym. W szczególności wójtowi gminy Wola Krzysztoporska Romanowi Drozdkowi, przewodniczącemu Sejmiku Województwa Łódzkiego Markowi Mazurowi i Zdzisławowi Wawrzewskiemu z Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi, dyrektor Szkoły Podstawowej w Bujnach Elżbiecie Przybył, sołtys Agnieszce Robaszek-Pawlik, paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, proboszczowi parafii św. Wawrzyńca oraz strażakom z Bujen. Ten sukces jest naszym wspólnym dziełem – dziękujemy!– mówią laureaci!
A my gratulujemy!