Nabór dla osób potrzebujących długoterminowej opieki

plakat na niebieskim tle sześciokąty z róznymi potrzebami zdrowotnymi; napis przepis na opiekę

Powiat Piotrkowski rozpoczyna nabór osób do pilotażowego programu „Przepis na Opiekę”. Projekt dotyczy wsparcia tych mieszkańców powiatu, którzy wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

plakat na niebieskim tle sześciokąty z róznymi potrzebami zdrowotnymi; napis przepis na opiekęW ramach programu, którego celem jest rozwój usług medyczno – opiekuńczych na terenie wiejskim i wiejsko-miejskim, utworzonych zostanie 11 nowych miejsc świadczenia usług zdrowotnych (w ramach długoterminowej opieki domowej) i wsparcie 30 uczestniczących w projekcie osób przez kolejnych 12 miesięcy. W gronie tych osób mogą znaleźć się mieszkańcy, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Opieka długoterminowa, realizowana również w weekendy i w godzinach popołudniowych oraz  wieczornych, obejmować będzie pomoc: pielęgniarki, dietetyka i fizjoterapeuty.

Główne kryteria dostępu:

 • zamieszkanie na terenie powiatu piotrkowskiego,
 • wynik w skali Barthel 60 punktów i mniej,
 • niekorzystanie ze wsparcia tego samego typu z EFS i brak dostępności świadczeń gwarantowanych.

Kryteria premiujące:

 • prowadzenie gospodarstwa jednoosobowego,
 • dochody poniżej minimum socjalnego,
 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,
 • zamieszkanie na terenach wiejskich,
 • zamieszkiwanie na terenach wiejsko – miejskich.

W ramach projektu zakłada się następujący zakres wsparcia:

 • pielęgniarską opieką długoterminową domową – 4 wizyty w tygodniu, każda wizyta będzie trwała ok. 2 godz.
 • opiekę dietetyka w zakresie diety osoby niesamodzielnej – średnio 1 wizyta w miesiącu, każda wizyta będzie trwała ok. 1 godz.
 • zabiegi rehabilitacyjne, w tym opieka rehabilitacyjna, zapobieganie odleżynom, przykurczom – średnio 4 wizyty w miesiącu, każda wizyta będzie trwała ok. 1 godz.

Informacje dodatkowe:

Każdy z uczestników, na okres 12 miesięcy, otrzyma teleopaskę medyczną umożliwiającą monitorowanie czynności życiowych (m.in. tętno, temperaturę), jak również kontakt ze służbami medycznymi, a także nadzór ze strony telecentrum.

Wnioski należy składać w terminie: od 18 do 31 marca 2021 roku w wersji papierowej:

formularze do pobrania dostępne są pod poniższym linkiem:

https://hrp.com.pl/projekty/przepis-na-opieke-wsparcie/

Formularz należy wypełnić, wydrukować oraz dostarczyć do siedziby Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, pokój nr 7 lub wysłać pocztą na ww. adres (liczy się data stempla pocztowego).

oraz elektronicznej:

formularze do wypełnienia dostępne są pod poniższym linkiem:

https://hrp.com.pl/projekty/przepis-na-opieke-wsparcie/

Wyniki rekrutacji zostaną  ogłoszone do dnia  1 kwietnia 2021 roku i zamieszczone na stronie projektu https://hrp.com.pl/projekty/przepis-na-opieke-wsparcie/

Wszelkie informacje w sprawie Programu udzielane są:

telefonicznie: 44 732 88 98

drogą elektroniczną: m.staszek@powiat-piotrkowski.pl

Zapraszamy do składania wniosków!

Projekt realizowany przez Powiat Piotrkowski jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „Przepis na Opiekę” – wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z obszaru Powiatu Piotrkowskiego.