Kto chętny do udziału w programie profilaktyki nowotworowej?

Front szpitala im. Kpernika w Łodzi; szary, duży budynek; nad wejściem logo w postaci niebieskiego podwójnego krzyża
Fot. Wikipedia

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi zaprasza do składania ofert na realizację działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej w zakresie nowotworu piersi i nowotworu jelita grubego.

Szpital im. M. Kopernika realizuje projekty: „Świadoma profilaktyka – program wczesnego wykrywania nowotworu piersi dla mieszkańców woj. łódzkiego” oraz „Działania Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi w zakresie profilaktyki nowotworu jelita grubego dla mieszkańców województwa łódzkiego” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i w związku z tym ogłosił konkursy na wyłonienie Wykonawców, którzy będą udzielać indywidualnych porad dotyczących profilaktyki nowotworu piersi lub jelita grubego, edukować swoich pacjentów w tym zakresie, a także kwalifikować do udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych (mammografii i kolonoskopii). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wykształcenie medyczne (lekarskie, pielęgniarskie, absolwenci kierunku Zdrowie Publiczne) i współpracują z placówkami POZ położonymi na terenie województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatów o niskim poziomie zgłaszalności na badania profilaktyczne

Zakres obowiązków obejmować będzie:
• identyfikację grupy docelowej Uczestników
• przeprowadzenie kwalifikacji do udziału w badaniach
• przekazanie wiedzy z zakresu czynników ryzyka, dostępnych badań diagnostycznych, sposobów profilaktyki nowotworu piersi lub jelita grubego
• przekazanie Uczestnikom materiałów edukacyjnych, zapewnionych przez Zamawiającego
• terminowe prowadzenie i przekazywanie koniecznej dokumentacji

Dla pacjentów udział w projekcie oznacza:
• uzyskanie wiedzy z zakresu profilaktyki najczęściej występujących chorób nowotworowych
• bezpłatny pakiet materiałów edukacyjnych dotyczących profilaktyki
• bezpłatny udział w badaniach profilaktycznych bez wymaganego skierowania
• zapewnienie dojazdu na badanie i z powrotem lub zwrot jego kosztów
Szczegółowe warunki udziału w konkursach znajdują się na stronie internetowej szpitala: http://www.konkursy.kopernik.lodz.pl/ (numery konkursów: 2021/03/NO, 2021/05/NO)
W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod numerami tel. 42 689 58 99 lub 42 689 58 98