Pomożemy powiatowi wyremontować drogę Piotrków – Jeżów

Aż 1 mln 200 tys. zł dołoży gmina Wola Krzysztoporska do remontu drogi powiatowej Piotrków – Jeżów. Inwestycja ma być realizowana w latach 2016 – 2017.

„Przebudowę drogi powiatowej nr 1500E na odcinku Piotrków – Jeżów” realizować ma powiat piotrkowski, który z kolei stara się o dofinansowanie jej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014 -2020. Pomocy ma udzielić także gmina Wola Krzysztoporska.
Inwestycja ma być zrealizowana w latach 2016 – 2017, dlatego podział finansowy przedstawia się następująco:
Koszt całkowity zadania – 16 mln zł
RPO WŁ – 85% – 13 mln 600 tys. zł (po 6 mln 800 tys. zł w 2016 i w 2017 roku)
Gmina Wola Krzysztoporska i powiat piotrkowski po 7,5% (po 600 tys. zł w roku 2016 i 2017).

Jaki będzie zakres prac na remontowanej drodze? Oprócz nowej nawierzchni powstaną też nowe chodniki, ale nie tradycyjne, lecz budowane na zasadzie poszerzenia pasa drogowego. To w przyszłości usprawni ich odśnieżanie. Taki chodnik, choć formalnie nie będzie ścieżką rowerową, będzie mógł w pewnym sensie pełnić jej funkcję. Uwzględnione będą też wszystkie miejsca niebezpieczne – miejsce przystankowe na wysokości Zespołu Szkół Rolniczych i Szkoły Podstawowej w Bujnach, gdzie powstanie wysepka na przejściu dla pieszych. Na wysokości Szkoły Podstawowej będą też dwustronne chodniki (stary chodnik zostanie zlikwidowany i zamieniony na ten w nowej formule). Podobnie będzie w Gąskach (chodnik po jednej stronie). Wiadukt w Siomkach remontowany będzie tylko w zakresie nawierzchni (przewidziany jest także remont części konstrukcyjnej – ale już w innym projekcie). W Siomkach z kolei powstanie chodnik na całej długości zabudowań do ul. Leśnej. W Wygodzie zaś chodnik powstanie po prawej stronie aż do wysokości ostatnich zabudowań.

To może być najważniejsza inwestycja drogowa w naszej gminie. I choć droga należy do powiatu – gmina Wola Krzysztoporska wesprze realizację tego przedsięwzięcia kwotą 1 mln 200 tys. zł.
– Prośby o pomoc ze strony powiatu są oczywiście bardzo duże, bo dotyczą nie tylko remontu drogi Piotrków – Jeżów, ale także drogi Oprzężów – Gomulin. Powiat zwrócił się także z prośbą, aby przejąć zadanie odśnieżania dróg powiatowych na terenie gminy w zamian za kwotę do 50 tys. zł. A przypomnijmy, że tych dróg jest ponad 80 km. Na to nie chcemy przystać, bo musielibyśmy sporo środków dołożyć z własnego budżetu. Natomiast droga Piotrków – Jeżów jest wyjątkowa z tego względu, że jest jedyną kwalifikującą się pod program dofinansowany w 85 procentach. W tym wypadku wspomożemy powiat. Cały czas trzeba jednak pamiętać, że nadmierne udzielanie pomocy może się skończyć wyeliminowaniem naszych zadań własnych – tłumaczył podczas sesji RG wójt Roman Drozdek.
Teraz należy więc tylko trzymać kciuki, żeby powiat otrzymał dofinansowanie z RPO WŁ i czekać na realizację inwestycji.