Gminne Zrzeszenie LZS zaprasza na Zjazd Delegatów

Zarząd Gminnego Zrzeszenia LZS w Woli Krzysztoporskiej zaprasza kluby sportowe i koła LZS na Sprawozdawczo-Wyborczy Walny Zjazd Delegatów GZ LZS w Woli Krzysztoporskiej.

Zarząd Gminnego Zrzeszenia LZS w Woli Krzysztoporskiej podjął w dniu 13.11.2018 r. uchwałę o zwołaniu Zjazdu Delegatów Gminnego Zrzeszenia LZS w Woli Krzysztoporskiej.
Zjazd odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej w dniu 1 lutego 2019 r. – godz. 17:45 I termin i godz. 18:00 II termin.
Potwierdzenie udziału w zjeździe delegatów Klubów i Kół LZS działających na terenie gminy Wola Krzysztoporska – na adres email: gminne.lzs.wolakrzysztoporska@gmail.com lub telefonicznie pod numerem tel. 501-043-123.
O przyznaniu mandatu(ów) dla klubów i kół LZS na Gminny Zjazd Delegatów decyduje dostarczenie ankiety informacyjnej (w załączeniu) do GZ LZS w Woli Krzysztoporskie na adres e-mail: gminne.lzs.wolakrzysztoporska@gmail.com lub na adres: Gminne Zrzeszenie LZS ul. Południowa 2; 97-371 Wola Krzysztoporska.
Jeżeli nastąpiły zmiany: nazwy Koła LZS lub zmiana władz Zarząd Gminny prosi o dostarczenie protokołu i listy obecności z wyborów.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Ankieta działalności LZS 407 KB 319
2 pdf Pismo Informacyjne o zebraniu delegatów 523 KB 290
3 pdf Wykaz Klubów i Kół na terenie Gminy Wola Krzysztoporska 239 KB 290