Twoje gospodarstwo jest bezpieczne? Możesz wygrać ciągnik

Jeśli prowadzisz bezpieczne gospodarstwo rolne i jesteś płatnikiem KRUS, możesz wziąć udział w konkursie, w którym nagrodą główną jest ciągnik rolniczy.

Rozpoczyna się XIV edycja konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2016”. Jego głównym celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w środowisku pracy rolnika oraz popularyzowanie przyjaznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych.
W konkursie mogą brać udział rolnicy prowadzący indywidualną działalność rolniczą, podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników (przynajmniej jeden z właścicieli).
Zgodnie z Regulaminem Konkursu komisje będą oceniały:
– ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
– stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
– wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,
– stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,
– warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
– stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
– rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym,
– estetyka gospodarstw.

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne instytucje działające na rzecz poprawy zasad bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 marca 2016 roku.
W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w Konkursie.

Regulamin oraz formularz zgłoszenia do Konkursu do pobrania poniżej.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Regulamin XIV edycji Konkursu BGR 2016 425 KB 515
2 doc zgłoszenie do Konkursu zał nr 1 33 KB 521