Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy

Ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży w obrębach: Parzniewice Duże, Gomulin, Majków Duży.

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje:
z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do:
• wydzierżawienia n/w nieruchomość:
– część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 52/1 o powierzchni 0,1904 ha, położoną w obrębie Parzniewice Duże
– część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 347/5 o powierzchni 1,0598 ha, położoną w obrębie Gomulin
• sprzedaży n/w nieruchomość:
– działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 160/10 o powierzchni 0,0079 ha, położoną w obrębie Majków Duży
Przedmiotowa nieruchomość została opisana w wykazie zamieszczonym na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5, na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Szczegółowych informacji udziela Referat Budownictwa i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska – tel.: 44 616 39 75.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Gomulin 150 KB 61
2 pdf Majków Duży 106 KB 67
3 pdf Parzniewice Duże 132 KB 50