Góry Borowskie 2023: Niepodległość jest dobrem kosztownym

Młodzież ze sztandarzami

Walkę o Ojczyznę okupili krwią, ale pamięć o nich nigdy nie zaginie. Co roku udowadniają to wszyscy, którzy pojawiają się na Górach Borowskich, by uczcić obrońców poległych tu w 1939 r.

Po raz kolejny, 3 września 2023 r. setki mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska, a także zaproszeni goście przybyli do Borowej, by oddać hołd bohaterom. Do żołnierzy, kombatantów, strażaków, harcerzy, zaproszonych gości – parlamentarzystów, samorządowców i wszystkich uczestników uroczystości na Górach Borowskich zwrócił się gospodarz terenu, wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, wspominając odległą, ale jakże dziś aktualną historię.
– Mimo bezprawnej agresji i tragicznej sytuacji nie złamano ducha polskości. Polacy bohatersko stanęli do obrony i walki z najeźdźcą. Tak jak w wielu miejscach całego kraju (w Westerplatte, Wieluniu) między innymi również tu, na Górach Borowskich stanął żołnierz polski II Pułku Piechoty Legionów na czele z generałem Ludwikiem Czyżewskim przeciwko miażdżącej przewadze najeźdźcy. Żołnierz wychowany w duchu najwyższych wartości – Bóg, Honor, Ojczyzna! I nie pozwolił sobie wyrwać własnej tożsamości i godności, oddając własne życie i przeciwstawiając się fali barbarzyństwa zalewającej wówczas Europę. Dzisiaj jest to powód do ogromnej chwały i dumy Polaków. W czasie walk wrześniowych II Pułk Piechoty Legionów stracił 663 żołnierzy, w tym 16 oficerów, 67 chorążych i podchorążych oraz 580 szeregowych – przypominał wydarzenia 1939 r. wójt Roman Drozdek. – Demokracja, którą dzisiaj posiadamy, to wielkie dobro okupione krwią i ofiarą bohaterów Września’39. Jednak historia lubi się powtarzać. Dziś z przerażeniem patrzymy na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, gdzie toczy się wojna. Wydarzenia te muszą uświadomić nam wszystkim, z jakim zagrożeniem militarnym dla Polski mamy dziś do czynienia. Ten fakt powoduje, że inaczej musimy patrzeć na karty historii. (…) Widząc zagrożenia, nie możemy tracić czujności, a przez to umiejętności w rozpoznawaniu zła, nie możemy uciekać się do bezczynności, bo taką postawą nie obronimy tego, co ofiarowali nam żołnierze Września’39, co ofiarowali nam bohaterowie Gór Borowskich. (…) Niech ta dzisiejsza uroczystość 84. Rocznicy wybuchu II wojny światowej będzie dla nas nie tylko kolejną lekcją historii, ale przede wszystkim lekcją mobilizacji i lekcją gotowości kontynuowania walki o wolność i niepodległość, jaką podjęli obrońcy Gór Borowskich. Bowiem, jak uczył nas Józef Piłsudski, niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym. Trzeba dzisiaj ten koszt ponieść w imię naszych dzieci, w imię naszej przyszłości, dla której to my musimy zagwarantować wolność i niepodległość – mówił Roman Drozdek.
O potrzebie odbudowy silnej armii mówił z kolei marszałek senior Antoni Macierewicz.
Pod pomnikiem odprawiona została msza święta polowa w intencji poległych. Odczytany został też apel poległych zakończony salwą honorową, a przedstawiciele różnych środowisk złożyli wiązanki kwiatów.
Wzorem lat ubiegłych wręczona została także „Rogatywka ppor. Apoloniusza Zawilskiego”. W tym roku kapituła doceniła za kultywowanie historii i tradycji oręża polskiego oraz propagowanie wartości patriotycznych przewodniczącą Rady Gminy Wola Krzysztoporska Małgorzatę Gniewaszewską.
– Wolność nie jest nam dana, lecz zadana. Musimy o tym zawsze pamiętać – mówiła, dziękując za to niezwykłe wyróżnienie, przewodnicząca RG, która prywatnie jest mamą synów – żołnierzy.

Na koniec wójt gminy Roman Drozdek wręczył podziękowania tym, którzy co roku uświetniają swoją obecnością obchody rocznicy bitwy na Górach Borowskich, a trafiły one m.in.: do rąk kombatantów (sierż. Bolesław Lewandowski), przedstawicieli wojska i duchowieństwa.
Uroczystości wrześniowe zorganizowali wspólnie wójt gminy Roman Drozdek z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Woli Krzysztoporskiej. W obchody włączyły się także: KGW Borowa, które przygotowało dla przybyłych słodki poczęstunek i KGW Blizin, które częstowało przybyłych pyszną grochówką.

Fot. Anna Wiktorowicz