Wola Krzysztoporska wśród najlepszych „Biogmin” województwa łódzkiego!

Wola Krzysztoporska została wyróżniona w konkursie na „Najlepszą Biogminę Województwa Łódzkiego 2018”. Wyróżnienie z rąk marszałka Witolda Stępnia odebrał podczas uroczystej Gali na Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki Łódzkie 2018 wójt Roman Drozdek.

– Konkurs „Najlepsza Biogmina Województwa Łódzkiego” to wyróżnienie dla gmin z województwa łódzkiego, które w sposób zrównoważony i harmonijny wspierają środowisko naturalne. W Konkursie oceniane były zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji na rzecz ochrony środowiska naturalnego, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej. Chcieliśmy pokazać zaangażowanie gmin w tworzenie pozytywnych warunków rozwoju i życia mieszkańców oraz dbałości o środowisko – mówili organizatorzy (Województwo Łódzkie) podczas gali, która odbyła się 24 września w Łodzi.

Wśród czterech wyróżnionych za działalność proekologiczną gmin województwa łódzkiego znalazła się Wola Krzysztoporska (laureatem konkursu wśród gmin wiejskich została gmina Gomunice).
– Możemy być dumni, bo mamy się czym pochwalić. Od wstąpienia Polski do UE zdobyliśmy na wsparcie naszych inwestycji kwotę ponad 40 mln złotych. Większość z nich to takie, które stawiają na zrównoważony rozwój z poszanowaniem środowiska naturalnego. W ciągu ostatnich lat przeznaczyliśmy prawie 29 mln zł na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Kolejnych 8 mln zaangażowaliśmy w termomodernizację budynków gminnych, większość wyposażając w odnawialne źródła ciepła (piece na biopaliwo, solary). Remontujemy drogi (13 mln zł) i dowozimy dzieci do szkół, by ograniczyć emisję spalin, a dla mieszkańców organizujemy strefy aktywnego wypoczynku. To wszystko doceniło konkursowe jury, przyznając gminie Wola Krzysztoporska wyróżnienie. Miło więc podsumować, że znów – także w kwestii ekologii – jesteśmy w czołówce województwa – dodaje wójt Roman Drozdek.