Ponad 155 ton azbestu zniknęło z terenu gminy

Zdrowiej i bezpieczniej jest na terenie gminy Wola Krzysztoporska. O ile zdrowiej? O 155 ton rakotwórczego azbestu, który dzięki działaniom Urzędu Gminy został usunięty z naszego terenu. I to całkiem bezpłatnie dla mieszkańców!

Gmina Wola Krzysztoporska w 2018 roku otrzymała dofinansowanie zadania „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wola Krzysztoporska” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W tym roku mieszkańcy naszej gminy mogli bezpłatnie pozbyć się szkodliwego azbestu ze swoich posesji (ogółem w odpowiedzi na nabór wpłynęło 66 wniosków).
Po przeprowadzeniu procedury o udzielenia zamówienia, podpisano umowę z wykonawcą zadania – Logistyka Odpadów Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29.
Prace polegały na odpowiednim zapakowaniu, załadowaniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na nieruchomościach osób fizycznych na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Zadaniem objętych zostało 66 nieruchomości, przy czym odpady niebezpieczne zawierające azbest ostatecznie zostały odebrane z 64 nieruchomości w ilości 155,469 Mg.
Wartość zadania wyniosła 44.495,23 zł, z czego dotację na dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi stanowiła kwota 40.045,71 zł, a wkład gminy Wola Krzysztoporska – 4.449,52 zł.
Realizacja przedmiotowego zadania spowoduje poprawę jakości życia mieszkańców oraz wpłynie pozytywnie na środowisko i zdrowie lokalnego społeczeństwa z powodu usunięcia szkodliwych dla zdrowia wyrobów azbestowych. Dodatkowym, bardzo ważnym elementem realizacji całego zadania jest pewność, że tzw. „eternit” trafił z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych prosto na zalegalizowane składowisko i został unieszkodliwiony. Dzięki temu nie będzie stwarzał zagrożenia zarówno dla zdrowia mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska, jak i dla środowiska naturalnego.

www.zainwestujwekologie.pl