Na terenie gminy mniej o ponad 105 ton azbestu

azbest - płyty eternitowe złozone na kupkę

Mamy ważną wiadomość dla mieszkańców gminy dotyczącą zdrowia! Ponad 105 ton chorobotwórczego azbestu zniknęło z 36 nieruchomości. Wójt gminy Wola Krzysztoporska informuje, że zostało zakończone zadanie polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Wola Krzysztoporska.

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - trójkolorowy kwadrat - zółty, niebieski, zielonyRealizacja przedsięwzięcia możliwa była dzięki dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Kwota dotacji pozyskanej przez gminę Wola Krzysztoporska wynosi 42.054 zł, a całkowity koszt zadania wyniósł 49.308,32 zł netto.
W ramach zadania usunięto azbest z 36 nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Wola Krzysztoporska.
Odbiorem i transportem odpadów zawierających azbest zajęła się firma RNV-INVEST Sp. z. o. o. z siedzibą w Łodzi. Powyższe prace obejmowały odbiór wyrobów zawierających azbest złożonych na posesjach wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku. W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny określony jako masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest – łącznie 105,135 Mg.

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest jest bardzo ważne, ponieważ jest on groźnym czynnikiem chorobotwórczym. Azbest jest zaliczany do najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi, a jego włókna są praktycznie niezniszczalne. Obecnie wiadomo, że może być szkodliwy dla zdrowia – włókna azbestowe, niewidzialne gołym okiem, wdychane z powietrzem do płuc, stanowią ryzyko poważnych chorób układu oddechowego. W naszym kraju obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest. W 2002 r. Rada Ministrów przyjęła krajowy „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Program zakłada usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest do końca 2032 r.

http://www.zainwestujwekologie.pl/