Nowa Rada Gminy i wójt zaczynają pracę

Rada Gminy i zarządd gminy
Rada Gminy Wola Krzysztoporska kadencji 2024 - 2029 oraz członkowie zarządu

Nowo wybrani radni gminy Wola Krzysztoporska i wybrany na kolejną kadencję wójt Roman Drozdek złożyli ślubowanie podczas pierwszej, inauguracyjnej sesji Rady Gminy, która odbyła się 7 maja 2024 r. Poznaliśmy też nazwiska nowej przewodniczącej i wiceprzewodniczącej Rady Gminy.

Uroczystą sesję otworzył radny senior Grzegorz Konecki, gratulując wszystkim, którzy uzyskali społeczny mandat.
Nowi radni odebrali z rąk przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Iwony Kazubskiej stosowne zaświadczenia o wyborze. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu członkowie Rady Gminy złożyli ślubowanie.
W tajnym głosowaniu wybrano także prezydium RG. Przewodniczącą Rady Gminy Wola Krzysztoporska została wybrana jednogłośnie Kamila Kaczorowska. – Jest mi niezmiernie miło, że obdarzyli mnie państwo takim zaufaniem. Liczę na dobrą współpracę nie tylko ze mną, ale także z zarządem gminy, z wójtem. Wierzę, że dobro naszych mieszkańców i rozwój naszej gminy leży nam wszystkim jednakowo na sercu. Przed nami trudne decyzje, odpowiedzialna i wymagająca praca, ale myślę, że podołamy temu zadaniu. Jeszcze raz dziękuję za powierzenie mi funkcji przewodniczącej Rady Gminy – mówiła nowo wybrana przewodnicząca.
Wiceprzewodniczącą RG została Edyta Michalak (13 głosów „za”, 2 „przeciw”).
Poza radnymi ślubowanie złożył również wójt. Dla Romana Drozdka to już to już szósta kadencja na tym stanowisku (od 2002 r.). – Przed nami wielkie wyzwania i trudna praca, by wypełnić oczekiwania i zobowiązania, jakie złożyliśmy mieszkańcom gminy. Do pełnienia tej funkcji, która jest dla mnie zaszczytem, podchodzę z wielką odpowiedzialnością. Na pewno nie ominą nas trudności, ale będzie także satysfakcja, że jako kreatorzy naszej Małej Ojczyzny, kreatorzy oczekiwań naszych wyborców, wypełnimy to zadanie. Przed mami żmudna praca. Dziś proszę, podobnie jak w 2018 r. o współpracę, solidarność, stanięcie ponad podziałami, by móc po zakończeniu naszej wspólnej pracy powiedzieć o kolejnym rekordzie. A dodam, że w minionej kadencji taki rekord w postaci 105 mln na inwestycje udało się osiągnąć – mówił do nowo wybranych radnych wójt, jednocześnie gratulując i prosząc o współpracę. – Budżet na przyszły rok w dużej mierze jest już zaplanowany (inwestycje wieloletnie), ale Państwa kreatywność, pomysłowość i racjonalność z pewnością pozwoli go jeszcze poprawić. Liczę na współpracę, solidarność i merytoryczne podejście do rozwiązywania problemów mieszkańców – mówił wójt.

Nową Radę Gminy Wola Krzysztoporska kadencji 2024 – 2029 tworzą:
Robert BRZOZOWSKI, Michał GAWORCZYK, Beata GAWRYSZCZAK, Bożena GRUSZCZYŃSKA, Krzysztof JARZĄBEK, Kamila KACZOROWSKA, Grzegorz KONECKI, Katarzyna KUCIAPA, Magdalena MAGIERA, Edyta MICHALAK, Natalia STELMASZCZYK, Marzena STĘPIEŃ, Hubert SYREK, Tomasz WITKOWSKI, Tomasz WOSZCZYK.

Podczas sesji wybrano także skład komisji Rady Gminy. Oto one:

Komisja Rewizyjna
Beata Gawryszczak (przewodnicząca)
Krzysztof Jarząbek
Katarzyna Kuciapa
Natalia Stelmaszczyk
Hubert Syrek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Grzegorz Konecki (przewodniczący)
Katarzyna Kuciapa
Magdalena Magiera

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Krzysztof Jarząbek
Magdalena Magiera
Natalia Stelmaszczyk
Tomasz Witkowski
Tomasz Woszczyk

Komisja Samorządowa, Oświaty, Kultury i Sportu
Robert Brzozowski
Bożena Gruszczyńska
Marzena Stępień
Tomasz Woszczyk

Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego
Robert Brzozowski
Michał Gaworczyk
Bożena Gruszczyńska
Hubert Syrek

Przewodniczących trzech ostatnich komisji wybiorą ich członkowie spośród swojego składu na pierwszym posiedzeniu.

Warto dodać, iż w związku ze zmianą systemu informatycznego do obsługi sesji Rady Gminy transmisja z obrad, jak i porządek posiedzenia będą dostępne dla mieszkańców pod nowym adresem: https://wolakrzysztoporska.posiedzenia.pl/
Pod tym adresem można oglądać posiedzenia online (czyli na bieżąco w Internecie) i bezpośrednio śledzić głosowania, które są głosowaniami imiennymi. W każdej chwili będzie można sprawdzić, jak konkretny radny głosował w danej sprawie. Pod wyżej podanym linkiem będzie też można znaleźć porządek obrad i treść poszczególnych uchwał, a po sesji także zarchiwizowane nagranie obrad.

Fot. Anna Wiktorowicz
Nowa Rada Gminy Wola Krzysztoporska kadencji 2024-2029