Rozbudowa oczyszczalni ścieków rozpoczęta

wójt i przedstawiciele wykonawcy

Rozpoczyna się realizacja jednej z największych inwestycji w gminie Wola Krzysztoporska – rozbudowa oczyszczalni ścieków, która kosztować będzie niemal 18 mln zł. 9 maja 2024 r. podpisana została umowa z wykonawcą – firmą IBG Instalbud. Inwestycja dofinansowana została ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwotą 4,9 mln zł.

tablica - informacja o dofinansowaniuRealizacja tego przedsięwzięcia jest bezwzględnie konieczna z powodu trwającej i planowanej rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków ma zwiększyć jej przepustowość, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na ilość odbieranych z terenu gminy ścieków. Zadanie to jest priorytetem, który umożliwi dalszą rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a to przełoży się na zwiększenie atrakcyjności i rozwój działalności gospodarczej na terenie gminy Wola Krzysztoporska.
Projekt zakłada rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków znajdującej się przy ul. Cmentarnej 22 w Woli Krzysztoporskiej. Będzie ona polegać na budowie drugiego, równoległego ciągu technologicznego. Roboty budowlane uwzględniają wybudowanie drugiego bioreaktora, sitopiaskownika, dmuchawy, stacji zlewnej wraz z niezbędnymi elementami umożliwiającymi prawidłowy montaż i uruchomienie drugiego bioreaktora. Dodatkowo planowane jest wyposażenie istniejącej oczyszczalni w bardziej wydajną prasę na skratki (największe zanieczyszczenia mechaniczne znajdujące się w ściekach) oraz modernizację istniejącej linii mechanicznego odwodnienia osadu nadmiernego.

Wykonawcą inwestycji będzie IBG Instalbud Sp. z o.o. z Rzeszowa. Umowa została podpisana 9 maja, a parafowali ją: w imieniu gminy wójt Roman Drozdek r. i wykonawcy Grzegorz Abram – prezes Zarządu, oraz Grzegorz Molenda – członek Zarządu, dyrektor ds. produkcji.

Termin wykonania to 26 miesięcy od daty zawarcia umowy, a więc planowana data zakończenia inwestycji to 31.07.2026 r.

Koszt całej inwestycji: 17.913.720 zł, a dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to 4.900.000 zł, co stanowi 27,35%.

Fot. A. Wiktorowicz