Informacja o planowanych przerwach w dostawie wody

Woda cieknąca z kranu

Gmina Wola Krzysztoporska – Referat Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w związku z przebudową sieci wodociągowej w dniu 12.12.2022 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla następujących miejscowości:

– Krzyżanów, od nr 1 do nr 25a i od nr 55 do nr 80
– Piaski,
– Glina.

Przewidywany czas przerwy: 8:00 – 15:00.

Informuje jednocześnie, że z przyczyn niezależnych od Gminy może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanym terminie, a przewidywany czas przerwy oraz zakres przerwy planowanej może ulec zmianie.