Podsumowanie gminnego konkursu „Polska droga do niepodległości”

dyrektor Magdalena Ryżewska i wójt Roman Drozdek wręczają nagrody i dyplomy

Za zadanie mieli przygotowanie prezentacji multimedialnej ukazującej drogę narodu polskiego do niepodległości. Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów uczniom, którzy zwyciężyli, zostali wyróżnieni oraz wzięli udział w II Gminnym Konkursie „Polska droga do niepodległości” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Krzyżanowie odbyła się 6 grudnia 2022 r.Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów uczniom, którzy zwyciężyli, zostali wyróżnieni oraz wzięli udział w II Gminnym Konkursie „Polska droga do niepodległości” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Krzyżanowie odbyła się 6 grudnia 2022 r.

Wręczenie nagród poprzedziła część artystyczna przygotowana przez nauczycieli i uczniów szkoły, a nagrody wręczył wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek wraz z dyrektor Magdaleną Ryżewską.

Lista laureatów konkursu:

I miejsce: Zuzanna Zielińska (SP Wola Krzysztoporska)
II miejsce: Magdalena Motylska (SP Wola Krzysztoporska)
III miejsce: Borys Radziszewski (SP Krzyżanów)

Wyróżnienia: Patrycja Cejnóg (SP Bogdanów), Julia Bieńkowska (SP Bujny), Zuzanna Dryżek (SP Gomulin), Wojciech Krzesiński (SP Parzniewice), Paweł Sima (SP Krzyżanów).

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie prezentacji multimedialnej ukazującej drogę narodu polskiego do niepodległości. Wpłynęło 40 prezentacji, spośród których jury w składzie: Dorota Litych (SP Parzniewice), Agnieszka Nicińska (SP Bogdanów), Magdalena Ryżewska (SP Krzyżanów) wybrało te najpiękniejsze pod względem merytorycznym i technicznym.
Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie, otrzymali dyplomy i upominki.
Nad przebiegiem i organizacją konkursu czuwały panie Edyta Michalak i Ewa Motylska.

Fot. SP Krzyżanów