75 tysięcy zł na pomoce dla Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie

Zdjęcie archiwalne

Pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, geografii i fizyki) za kwotę aż 75 tys. zł trafią do Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie. Środki na ich zakup pochodzić będą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.

Zdjęcie archiwalne
Monitory interaktywne do pracowni, mapy, globusy, kompasy, programy multimedialne, atlasy, kolekcje skamielin, skał, minerałów, modele płyt tektonicznych Ziemi, zestaw do energii odnawialnej, barometr, a nawet zegar słoneczny – m.in. te rzeczy pomogą uczniom z Krzyżanowa poszerzać wiedzę z geografii.
Świat biologii przybliżą modele roślin, zwierząt, części ludzkiego ciała, szkielety, lupy, mikroskopy, zestawy dla ekobadaczy, plansze.
Także fizyka powinna się wydać znacznie łatwiejsza dzięki pomocom, z którymi będzie można przeprowadzać różne eksperymenty (m.in.: przyrząd do badania ruchu jednostajnego i zmiennego, model silnika prądu stałego i zmiennego, zestaw do doświadczeń uczniowskich z mechaniki, zestaw demonstracyjny do prawa Archimedesa, dynamometry, komora próżniowa, zestaw do doświadczeń z optyki geometrycznej i wiele innych).
Stół laboratoryjny, szafa na odczynniki chemiczne wentylowana grawitacyjnie, zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej, modele atomów, plansze, probówki, fartuchy, okulary i rękawice ochronne – w to z kolei wyposażeni będą młodzi chemicy poznający tajniki tej dziedziny nauki.

Aby otrzymać środki na zakup tych materiałów, dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie złożyła wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, do którego dołączony został również opracowany przez dyrektora wykaz pomocy dydaktycznych planowanych do zakupienia do każdego przedmiotu.
Pod koniec czerwca MEN opublikowało listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wśród pozytywnie zaopiniowanych znalazł się wniosek dla Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie. – Dzięki temu przyznana szkole kwota 75 tysięcy złotych zostanie przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych w naszej placówce. Otrzymanie tak znaczącej kwoty jest dla gminy i szkoły ogromnym wsparciem i sukcesem – mówi Magdalena Ryżewska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie.

Warto dodać, że dofinansowanie dotyczy wskazanych przez samorząd szkół podstawowych, które mają lub będą mieć od 1 września w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia) i nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy w latach 2018-2019 (wyłączone są szkoły, w których wcześniej było gimnazjum).
W roku 2019 z podobnego wsparcia na zakup pomocy dydaktycznych skorzystała Szkoła Podstawowa w Parzniewicach.