Ochotnicy świętowali Dzień Strażaka w Krężnej

Defilada strażacka z pocztami sztandarowymi

Druhowie ochotnicy z gminy Wola Krzysztoporska 5 maja świętowali VI Gminny Dzień Strażaka. Tym razem odbył się on w Krężnej i połączony był z oficjalnym przekazaniem nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krężna. Z życzeniami przybyli m.in. posłowie, samorządowcy i przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie.

Uroczystości rozpoczął uroczysty przemarsz spod Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej aż do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie w intencji druhów odprawiona została msza święta. Po mszy jednostki z całej gminy prowadzone przez orkiestrę dętą z Gomulina w uroczystym orszaku przemaszerowały na boisko przy strażnicy OSP w Krężnej, gdzie przybyłych gości powitał wiceprezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Woli Krzysztoporskiej i jednocześnie druh OSP Krężna Robert Cieślik, a dowódca uroczystości – naczelnik OSP Krężna Krystian Cieślik złożył meldunek pododdziałów wójtowi Romanowi Drozdkowi, który tym razem wystąpił w roli członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Łódzkiego. Tuż po meldunku nastąpiło podniesienie flagi na maszt, a w skład pocztu flagowego weszli druhowie Tomasz Dymus (dowódca), Witold Kałużny (flagowy) i Marcin Ryszpan (asystujący). Rys historyczny dotyczący OSP w gminie Wola Krzysztoporska przedstawił prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Woli Krzysztoporskiej Wojciech Kamiński, a historię taboru OSP Krężna przedstawił prowadzący uroczystość druh Robert Cieślik. Warto wspomnieć, że strażacy w 1922 r. zaczynali od wozu konnego, dwóch beczkowozów i pompy ręcznej, a dziś dysponują nowoczesnym, zupełnie nowym wozem ratowniczo-gaśniczym (pełna historia taboru poniżej). To właśnie to auto zostało poświęcone przez proboszcza parafii NSPJ księdza Andrzeja Grucę, a kluczyki do nowego wozu przekazał strażakom wójt Roman Drozdek w towarzystwie przybyłych na uroczystość posłów na Sejm RP Grzegorza Lorka i Waldemara Budy, którzy złożyli strażakom życzenia z okazji ich święta.

Z okazji strażackiego święta druhom wręczono medale i wyróżnienia. Na podstawie Uchwały Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Piotrkowie Trybunalskim odznaczeni zostali druhowie KSRG OSP Wola Krzysztoporska:

Złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
dh Marcin Olejnik

Odznaką „Strażak Wzorowy”
dh Jacek Ratka
dha Aleksandra Kowalska
dh Jacek Motyka
dh Maciej Grabowski
dh Michał Krupa

Wójt Roman Drozdek wyróżnił z kolei trzech druhów seniorów z OSP Krężna, a byli to:
dh Kazimierz Sokołowski
dh Roman Zaor
dh Andrzej Mielczarek

Podziękowania od wójta trafiły także do rąk przedstawicieli wszystkich jednostek z terenu gminy. Nie zabrakło także gorących podziękowań dla strażaków za ich służbę i obietnic dalszego wspierania strażackiej braci. Jak wspaniale rozwija się ruch ochotniczy na terenie gminy Wola Krzysztoporska, podkreślali przybyli na uroczystość goście: posłowie – Grzegorz Lorek i Waldemar Buda oraz zastępca komendanta miejskiego PSP w Piotrkowie Trybunalskim st. bryg. Jan Mielczarek. To zasługa doskonałego taboru, milionowych nakładów na wciąż modernizowaną infrastrukturę (strażnice) i doskonałej pracy ze strażacką młodzieżą. Za te decyzje podziękowania trafiły także do przedstawicieli władz gminy – wójta Romana Drozdka i przedstawicieli Rady Gminy.
Uroczystości, które poprowadzili Robert Cieślik i Damian Zaor, zakończyła wspólna biesiada w Domu Ludowym w Krężnej przygotowana przez panie z lokalnego KGW.

Historia taboru bojowego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krężnej
(materiał OSP Krężna)

Jednostka Straży Ogniowej w Krężnej już w pierwszym roku po założeniu, czyli po 15.03.1922 r. wzbogaciła się o wóz konny, dwa beczkowozy i pompę ręczną, która zachowała się do chwili obecnej. Sygnałem oznaczającym pożar był wówczas dźwięk trąbki. Zaprzęg tworzyły konie, które w chwili zdarzenia przebywały w zagrodach. Zaprzęg konny z pompą i dwoma beczkowozami stał się wizytówką Straży Ogniowej w Krężnej. Na początku lat 50. jednostka jeszcze bardziej podniosła gotowość, wzbogacając się o pierwszą motopompę, którą to zdobyła, wygrywając pierwsze zawody powiatowe. Jako jedna z pierwszych jednostek mających na wyposażeniu motopompę, zaczęła być dysponowana w coraz dalsze rejony gminy. W tamtym też czasie powstało najwięcej zbiorników wodnych, gdyż ludność zdawała sobie sprawę, iż szybki dostęp do wody i podanie strumienia za pomocą motopompy doprowadzi do ugaszenia pożaru i uratowania domostwa. Należy pamiętać, że w tamtych czasach 70% zabudowy była drewniana. Z zaprzęgu konnego druhowie korzystali do 1976 r. Rok 1976 był rokiem przełomowym, gdyż do przedziału bojowego jednostki wszedł pierwszy nowoczesny wóz bojowy marki Star 25. Dzięki temu jednostka była dysponowana w coraz odleglejsze miejscowości w gminie. Odwagą i bojowością zyskała uznanie w oczach mieszkańców i szacunek w strukturach PSP. Star 25 służył do 1984 r. W tym samym roku został wymieniony na nowego żuka, który służył jednostce do 1993 r. i został przekazany jednostce z Bujen. W tym samym roku do Krężnej trafił star200, który wcześniej był na wyposażeniu Straży Zakładowej WZPB „Organika”. W 2005 r. star 200 został wymieniony na nowego forda transita i służył jednostce do 2007 r. On również został przekazany jednostce z Bujen, a Krężna pozyskała stara 244 z OSP Wola Krzysztoporska, który służy do chwili obecnej.
Pierwsze sygnały o zakupie nowego wozu bojowego dla jednostki z Krężnej pojawiły się w 2017 r. Dodać należy, że OSP Krężna jest najczęściej dysponowaną jednostką w powiacie piotrkowskim niebędącą w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
Dzień 3 kwietnia 2023 druhowie z Krężnej zapamiętają długo, gdyż z rąk zastępcy komendanta głównego PSP nadbrygadiera Krzysztofa Hajduka, parlamentarzystów z naszego regionu i wójta Romana Drozdka otrzymali promesę na zakup nowego wozu ratowniczo-gaśniczego, a data 28.10.2023 r. zapadnie w pamięć na jeszcze dłużej, gdyż to właśnie tego dnia przed strażnicą OSP Krężna stanął nowy wóz marki Skania P 370 XT.

Na zdjęciach strażacy i zaproszeni goście podczas uroczystej mszy świętej, przemarszu, wręczania odznaczeń i wyróżnień oraz uroczystej parady.

Fot. Anna Wiktorowicz