80 lat i nowy sztandar OSP Blizin

Naczelnik OSP Dariusz Kraszkiewicz przekazuje sztandar trzem strażakom

Osiemdziesiątą rocznicę powstania jednostki OSP świętowali 14 maja strażacy ochotnicy z Blizina. Obchodom towarzyszyło nadanie jednostce sztandaru, który poświęcił obecny na uroczystości biskup archidiecezji częstochowskiej ksiądz Andrzej Przybylski.

Uroczystości rozpoczęła polowa msza święta, po której nastąpił meldunek złożony przez dowódcę uroczystości druha Tomasza Jakubiaka wójtowi gminy Wola Krzysztoporska i jednocześnie członkowi Zarządu Wojewódzkiego Oddziału OSP RP Romanowi Drozdkowi. Zebranych gości, wśród których znaleźli się księża z pobliskich parafii, samorządowcy, radni z przewodniczącą Rady Gminy Małgorzatą Gniewaszewską, sołtysi, przedstawicielki KGW, mieszkańcy, a przede wszystkim strażacy ze znajdujących się na terenie gminy jednostek, przywitali przedstawiciele OSP Blizin i członkowie Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru: sołtys Blizina, radna i druhna Kamila Kaczorowska, druh Piotr Turlejski i druh Jan Czubała (inspektor ds. pożarnictwa Urzędu Gminy). Przypomniano też długą, bo ponad 80-letnią historię jednostki, która zaczęła się podczas hitlerowskiej okupacji.
Najważniejszym momentem uroczystości było przekazanie jednostce sztandaru – symbolu ludzi jednoczących się we wspólnym działaniu. Tak było i tym razem, bo już same działania zmierzające do ufundowania druhom chorągwi zintegrowały całe lokalne środowisko, nie wyłączając władz samorządowych. Druhowie z Blizina (z komendantem Grzegorzem Zajdą i naczelnikiem Dariuszem Kraszkiewiczem na czele) z dumą zaprezentowali otrzymany sztandar mieszkańcom, a wcześniej poświęcił go jego eminencja biskup Andrzej Przybylski.
– Ten moment zapisuje się w lokalnej historii. Poprzedził go długi okres oczekiwania, ale dzisiaj można zameldować wykonanie zadania – mówił, gratulując strażakom z OSP Blizin, wójt Roman Drozdek.
Uroczystość była też okazją do nadania odznaki „Strażak Wzorowy”, a wyróżnieni nią zostali druhowie: Adam Jarząbek, Adrian Socha, Łukasz Kaczorowski, Tomasz Turski, Sebastian Jarząbek, Tomasz Walas, Artur Mastalerz i Radosław Misztela.
Nie zabrakło także podziękowań dla tych, którzy zaangażowali się w ufundowanie sztandaru: samorządowców, przedstawicieli KGW, OSP, sponsorów, przedstawicieli duchowieństwa.
O muzyczną oprawę uroczystości zadbała orkiestra dęta z Bogdanowa, zespół Pasjonatki i pracownicy GOK. Na koniec wszyscy spotkali się na wspólnej biesiadzie przygotowanej przez KGW Blizn z przewodniczącą Martą Walas na czele.
Na zdjęciach uroczystość nadania sztandaru jednostce OSP Blizin poprzedzona mszą świętą polową.

Fot. Anna Wiktorowicz