Dom Ludowy w Majkowie Dużym będzie modernizowany

Termomodernizacja budynku, nowy piec na pelet i dokończenie remontu piwnic – to kolejny etap prac przy Domu Ludowym w Majkowie Dużym.

Wcześniej (w roku 2010) w budynku wydzielone zostało pomieszczenie kotłowni. Zrobiono też wewnętrzną instalację wodno-kanalizacyjną i przyłącze sanitarne bez kotłowni oraz instalację c.o. bez grzejników.
Teraz te niedokończone roboty będą kontynuowane. Dokończony zostanie remont 4 pomieszczeń piwnicznych oraz instalacja wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania. Powstanie też kotłownia z piecem na pelet.
Budynek zmieni się także z zewnątrz. Docieplone i otynkowane zostaną ściany budynku, docieplony będzie też stropodach. Sam dach pokryty będzie papą termozgrzewalną. Zdemontowane zostaną stare i założone nowe balustrady, obróbki blacharskie, parapety i drzwi.
Inaczej będzie też przed Domem Ludowym – odtworzone zostanie utwardzenie terenu, a istniejące schody obłożone zostaną gresem.
Do budynku łatwiej będzie się dostać osobom niepełnosprawnym, wykonany bowiem będzie także podjazd dla niepełnosprawnych.

Modernizacja kosztować będzie 306.817 zł. Prace mają się zakończyć w połowie listopada.
Gmina stara się o pozyskanie dofinansowania tej inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.