Asystenci pomagają osobom z niepełnosprawnościami

osoba na wózku z asystentem w górach

Jak przebiega realizacja programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, którego realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej?

Gmina Wola Krzysztoporska poprzez działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po raz pierwszy realizuje program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”. W ramach tego programu GOPS pozyskał środki na realizację zadania w kwocie 381.480 zł, które stanowią w pełni dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.
W ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił 10 asystentów osobistych, którzy wspierają w codziennych sprawach i czynnościach 10 uczestników Programu. Są to dwie osoby z niepełnosprawnością znaczą sprzężoną, pięć osób z niepełnosprawnością znaczną, oraz dwoje dzieci do 16 roku życia.
– Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika programu, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem programu w wybrane przez niego miejsce, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy) czy zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej i mają na celu wspieranie uczestników i ich rodziny w procesie interakcji – tłumaczy kierownik GOPS Małgorzata Walas.
Usługi świadczone przez asystentów osobistych stanowią ważny element polityki społecznej, realizowanej przez rząd i samorząd terytorialny.
– Wspaniała współpraca pomiędzy uczestnikami i asystentami nie tylko pozwala na ich kontakt z otaczającym światem, ale przyczynia się do całościowego procesu wytchnieniowego dla poszczególnych rodzin. Realizacja zadań i celów zawartych w programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” przyczynia się do ogólnego dobrostanu uczestników, co obrazuje poniższa fotorelacja, która jest jednocześnie dowodem na to, że warto pomagać dla dobra drugiego człowieka – dodaje kierownik GOPS.

Na zdjęciach osoby z niepełnosprawnościami podczas aktywności z asystentami osobistymi.

Fot. GOPS Wola Krzysztoporska