Uwaga! Rusza konkurs na zadania sportowe i turystyczne

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza otwarte konkursy ofert dotyczące zlecania zadań publicznych z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2016 r.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2014.1118 z późn. zm.), a także uchwały Nr XV/128/15 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”, na zasadach określonych w tych aktach prawnych oraz regulaminie konkursu, Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza:

KONKURS NR 1
Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych dla uczniów szkół podstawowych i/lub gimnazjalnych w zakresie m.in: halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki – kwota na realizację zadania 14 000,00 zł,

KONKURS NR 2
Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych dla uczniów w wieku ponadgimnazjalnym w zakresie m.in: halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki – kwota na realizację zadania 7.000,00 zł.

KONKURS NR 3
Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie tenisa stołowego – kwota na realizację zadania 11 000,00 zł.

KONKURS NR 4
Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie piłki siatkowej – kwota na realizację zadania 12 000,00 zł.

KONKURS NR 5
Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie podnoszenia ciężarów – kwota na realizację zadania 36 000,00 zł.

KONKURS NR 6
Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie piłki nożnej – kwota na realizację zadania 69 000,00 zł.

KONKURS NR 7
Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie zapasów – kwota na realizację zadania 21 000,00 zł.

KONKURS NR 8
Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie m.in: halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki – kwota na realizację zadania 25 000,00 zł.

KONKURS NR 9
Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie wędkarstwa – kwota na realizację zadania 8 000,00 zł.

KONKURS NR 10
Realizacja zadania publicznego z zakresu krajoznawstwa i turystyki:
wspieranie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wola Krzysztoporska poprzez organizowanie ich udziału w imprezach o charakterze turystyczno-krajoznawczym – kwota na realizację zadania 7 000,00 zł.

Zapoznaj się z pełnym ogłoszeniem zamieszczonym w BIP-ie Urzędu Gminy