Jak finansować inicjatywy obywatelskie?

Odpowiedzi na to pytanie znaleźć będzie można 13 marca 2018 r. na spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania oraz Narodowy Instytut Wolności w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim.

Spotkanie przeznaczone jest dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, a jego tematem są zasady finansowania inicjatyw obywatelskich z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Program spotkania:
1. Przedstawienie założeń oraz zasad uczestnictwa w konkursie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2018 roku – przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
2. Dyskusja

13 marca 2018 r. o godz. 10.00
(Rejestracja od godziny 9.30)
Czas trwania: ok. 2 godz.

Duża Sala Obrad Rady Miejskiej w Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Parking od strony Pl. Komuny Paryskiej

Udział w spotkaniu należy potwierdzić do 11 marca 2018 r.
Osoba do kontaktu: Pani Magdalena Żółtaszek-Mikina magdalena.zoltaszek-mikina@lodz.uw.gov.pl; tel. 42 664 10 94, Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi