Ochotnicy z Woli Krzysztoporskiej będą mieli nowy wóz strażacki

Jest dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Woli Krzysztoporskiej. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia, który gmina złożyła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, został oceniony najwyżej (!!!) spośród wszystkich ponad 100 wniosków z całego województwa.

Dzięki temu gmina przy udziale środków zewnętrznych będzie mogła kupić nowy wóz strażakom ochotnikom z Woli Krzysztoporskiej. Koszt całego zadania szacowany jest na niemal 802 tys. zł. Dofinansowanie przyznano na poziomie 591 tys. 630 zł, czyli 74 %.

– Zakup kolejnego nowego samochodu bojowego, tym razem dla OSP w Woli Krzysztoporskiej, to inwestycja w jeszcze większe bezpieczeństwo naszej gminy, które możemy zawdzięczać tylko i wyłącznie druhom strażakom – mówi wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek. – Dlatego ciągłe doposażanie naszych jednostek OSP w coraz nowocześniejszy sprzęt bojowy to nie tylko konsekwencja strategii przyjętej 14 lat temu, ale również bezwzględny obowiązek władz samorządowych wobec ludzi chcących służyć naszej małej ojczyźnie.

Warto dodać, że w konkursie, w którym wystartowała Wola Krzysztoporska, złożono ponad 100 wniosków, z czego 86 ocenionych zostało pozytywnie pod względem formalnym. Spośród tych 86 wniosek naszej gminy znalazł się na pierwszym (!!!) miejscu listy rankingowej, a dofinansowanie dostało tylko 8. Pula środków do podziału wynosiła zaledwie 6,4 mln zł, a wszystkich wniosków złożono na kwotę ponad 61 mln zł. Sukces gminy Wola Krzysztoporska jest więc naprawdę duży.

To ważna i dobra wiadomość dla jednostki OSP w Woli Krzysztoporskiej, która od 2001 r. wpisana jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (na terenie gminy taki status mają tylko dwie jednostki – w Woli Krzysztoporskiej i Gomulinie). Jednostka ma w tej chwili na wyposażeniu dwa samochody bojowe. Pierwszy to samochód ratownictwa drogowego marki Renault Master, drugi – to średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Mercedes Atego 1326. Samochód ten jest przez OSP w Woli Krzysztoporskiej bardzo intensywnie eksploatowany, ponieważ jednostka ma najwięcej wyjazdów spośród wszystkich działających w KSRG na terenie powiatu piotrkowskiego. Pojawiają się już awarie i problemy, nowy wóz więc z pewnością przyda się wolskim strażakom.

Celem bezpośrednim projektu jest doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Krzysztoporskiej, będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym w samochód ratowniczo- gaśniczy niezbędny do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych, w tym wyposażenie w sprzęt służący do prowadzenia akcji ratowniczych. Efektem realizacji celu bezpośredniego projektu będzie usprawnienie oraz podniesienie jakości funkcjonowania jednostki OSP w Woli Krzysztoporskiej, co przyczyni się w sposób bezpośredni do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska oraz całego powiatu piotrkowskiego, jak również ochrony cennych kompleksów przyrodniczych.
Celem pośrednim projektu jest zmniejszanie skutków zagrożeń naturalnych oraz poważnych katastrof i awarii na terenie gminy Wola Krzysztoporska oraz na terenie powiatu piotrkowskiego, poprzez rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Celem generalnym projektu jest przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń środowiskowych i zmniejszanie ich skutków oraz wzrost bezpieczeństwa środowiska naturalnego w województwie łódzkim, a dzięki temu zmniejszenie strat spowodowanych skutkami nagłych awarii technicznych bądź technologicznych wywołanych działalnością człowieka oraz strat spowodowanych nagłymi zjawiskami atmosferycznymi.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, Działanie V.1 Gospodarka Wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.