Park się zmienia

Trwają intensywne prace przy rewaloryzacji parku w Woli Krzysztoporskiej. Zaczęły się pierwsze odbiory robót. Przypomnijmy, że wsparcia na rewaloryzację parku w Woli Krzysztoporskiej w wysokości prawie 2 mln zł udzielił gminie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W ostatnim dniu października dokonano częściowego odbioru prac. A wykonano już m.in.: prace rozbiórkowe (stare nawierzchnie, fontanna), karczowanie drzew i krzewów, pielęgnację drzew. Częściowo przygotowano też grunt pod trawniki i nasadzenia, częściowo wykonano konserwację stawów i oświetlenie, wytyczono i wykorytowano ścieżki. Wartość odebranych robót to ok. 600 tys. zł.
A do wykonania pozostały jeszcze: nasadzenia drzew i krzewów roślin okrywowych, cebulowych, wodnych, renowacja trawników, naprawa i darniowanie skarp stawów, montaż ławek parkowych, koszy na śmieci, stolików do gry w szachy, budki dla ptaków, wykonanie placu zabaw i siłowni, montaż słupów oświetleniowych, wykonanie miejsc postojowych.
Prace w parku idą sprawnie. Jeśli warunki atmosferyczne pozwolą, bardzo możliwe, że zostaną zakończone wcześniej niż planowano. A planowano je zamknąć 30 czerwca 2020 r.
Koszt wszystkich prac budowlanych to 2.134.576 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udzielił gminie Wola Krzysztoporska wsparcia w ramach programu priorytetowego „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji parków – III edycja”. Jego wysokość określono na 1.973.482 zł (dotacja 1.478.734 zł, pożyczka 494.748 zł).
Celem kompleksowej rewaloryzacji zabytkowego parku w Woli Krzysztoporskiej jest przywrócenie jego walorów historycznych, przyrodniczych i krajobrazowych. Elementy małej architektury (ławki, stoliki, krzesła), a także plac zabaw dla dzieci i siłownia plenerowa zdecydowanie uatrakcyjnią ten teren. Gruntownej konserwacji poddawany jest zbiornik wodny stanowiący centralny punkt parku. Historyczny układ ciągów spacerowych podkreślą latarnie nawiązujące stylistyką do tych gazowych z początku XX wieku.

Fot. A. Wiktorowicz