Trwają prace przy kanalizacji

Wola Krzysztoporska - trwają prace przy ul. Kościuszki, Cmentarnej i Piotrkowskiej

W Gąskach, Kacprowie i Radziątkowie roboty już na ukończeniu. Mieszkańcy Woli Krzysztoporskiej muszą się liczyć z utrudnieniami z powodu prac.

Dobiegają końca roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąski. Efektem prac Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „EKOINŻBUD” Łukasz Stępień są roboty montażowe wykonane już w 90%. Zakończono już także budowę tłoczni ścieków. W tym rejonie trwają obecnie roboty odtworzeniowe nawierzchni. Termin wykonania tego etapu zadania to 20.08.2018 r. Planowany zakres prac obejmuje powstanie w miejscowości Gąski kanalizacji sanitarnej o długości 3.449,30 m oraz sieci o długości 181,64 m miejscowości Bujny.

Podobny stopień realizacji zadania osiągnęła firma „BINSTAL” S.C. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław realizująca budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kacprów – Radziątków. Na koniec czerwca br. przekazano do odbioru kolejny odcinek sieci kanalizacji sanitarnej.

Kacprów – odtwarzanie nawierzchni drogi

Odtworzono już także nawierzchnię w miejscowości Radziątków. W Kacprowie natomiast nowe nakładki zostały ułożone na odcinku od kapliczki do drogi powiatowej oraz od drogi powiatowej do przejazdu kolejowego. Dzięki dodatkowym środkom gminy Wola Krzysztoporska wykonano nakładkę asfaltową na całej szerokości drogi. Obecnie dobiegają końca roboty ziemne i montażowe związane w budową tłoczni. Planowany zakres prac dla tego etapu obejmuje powstanie kanalizacji sanitarnej o długości 5.734,70 m.

Wola Krzysztoporska, ul. Południowa i Kościuszki

Kontynuowane są roboty budowlane na innych zadaniach. Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wygoda oraz budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Wola Krzysztoporska, realizowana przez firmę „PROBUD” Jarosław Dąbrowski. Roboty montażowe wykonano w 70%. Obecnie rozpoczęły się prace ziemne i montażowe w ul. Kościuszki, Cmentarnej i Piotrkowskiej. Mieszkańcy Woli muszą przygotować się na spore utrudnienia.

Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn.: „Budowa kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla gminy Wola Krzysztoporska – etap IV”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.