OSP Parzniewice pomaga już od 110 lat

110 lat temu (w roku 1907) rozpoczęła się historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzniewicach. 1 października 2017 r. jednostka obchodziła niezwykły jubileusz.

Na plac przed strażnicą, gdzie rozpoczęły się uroczystości, kolumnę pododdziałów OSP z terenu gminy Wola Krzysztoporska poprowadził komendant Zarządu Gminnego ZOSP RP dh Mirosław Jakubczyk, a towarzyszyła jej orkiestra strażacka z Bogdanowa z kapelmistrzem Tadeuszem Paździejem.
Jubileuszowe obchody rozpoczęła msza święta w intencji druhów ochotników, a koncelebrowali ją ks. kanonik Antoni Góra, proboszcz parafii Parzniewice i diakon Antoni Rudnicki.
Tuż po mszy komendant Zarządu Gminnego ZOSP RP druh Mirosław Jakubczyk złoży meldunek wiceprezesowi ZOW ZOSP RP w Łodzi nadbrygadierowi Tadeuszowi Karczowi, a zebranych gości powitał prezes OSP w Parzniewicach druh Henryk Gręda.
Ponadstuletnią historię jednostki przedstawił zebranym kronikarz OSP Parzniewice druh Tomasz Witkowski, po czym minutą ciszy uczczono pamięć tych wszystkich strażaków jednostki, którzy odeszli na wieczną służbę.

– Właśnie dzisiaj dokonuje się historia – historia upamiętnienia społecznej działalności, trudu i ofiarności strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzniewicach, tych, którzy odeszli na wieczną służbę, oraz tych, którzy ciągle jeszcze czuwają na posterunku – mówił tuż przed odsłonięciem pamiątkowej tablicy ufundowanej przez społeczność parafii Parzniewice, a wbudowanej w elewację remizy, prowadzący uroczystość Mieczysław Warszada, zastępca wójta gminy Wola Krzysztoporska i jednocześnie druh ochotnik z OSP Parzniewice. Tego uroczystego odsłonięcia dokonali: proboszcz parafii Parzniewice ks. kan. Antoni Góra, wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska Maria Głowacka oraz radny gminy, a zarazem sołtys Parzniewic Jerzy Krzesiński i prezes OSP w Parzniewicach dh Henryk Gręda.
Strażacy z Parzniewic zostali docenieni nie tylko przez lokalną społeczność, która ufundowała tablicę, ale i strażackie władze. Decyzją Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP nadano jednostce Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Sztandar uroczyście udekorowali nadbrygadier Tadeusz Karcz i komendant PSP w Piotrkowie Trybunalskim mł. bryg. Mariusz Wojcieszko, a złotą odznakę niósł jeden z najmłodszych strażaków z Parzniewic – 6-letni Wojtek Krzesiński, który wraz z 10-letnim bratem Jakubem należy do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – drużyny, która w tym roku zajęła I miejsce w kategorii junior młodszy podczas Gminnych Zawodów Pożarniczych w Bogdanowie. Warto dodać – Wojtek i Kuba to przedstawiciele rodziny, która od kilku pokoleń tworzy historię OSP Parzniewice. Pradziadek chłopców – Adam Wlazłowski działał w strukturach jednostki jeszcze przed wojną, pełniąc również funkcję prezesa, dziadek – Jerzy Krzesiński służy w OSP już 35 lat, a ojciec – Marcin Krzesiński – już 20 lat, pełniąc teraz funkcję sekretarza jednostki i angażując się jednocześnie w rozwijanie drużyny młodzieżowej.

Do strażaków z OSP Parzniewice trafiły także indywidualne odznaczenia.
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi nadało Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa dla:
dha Arkadiusza Kurzydlaka
dha Marcina Krzesińskiego
dha Mariusza Misiona
dha Tomasza Witkowskiego
dha Szymona Stemplewskiego
dha Piotra Kurzydlaka
dha Rafała Sadowskiego

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Woli Krzysztoporskiej nadało odznakę „Za wysługę lat” dla:
Stefana Zapały 40 lat
Jerzego Krzesińskiego 35 lat
Zbigniewa Krzesińskiego 35 lat
Longina Dukowicza 30 lat
Dariusza Lisiaka 30 lat
Henryka Grędy 25 lat
Piotra Kurzydlaka 15 lat
Kamila Kuliberdy 15 lat
Piotra Kurzydlaka 15lat
Szymona Stemplewskiego 15 lat
Rafała Krawczyka 10 lat
Pawła Sosnowskiego 5 lat
Mariusza Misiona 5 lat
Tomasza Witkowskiego 5 lat

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Woli Krzysztoporskiej nadało „Brązową Odznakę MDP” dla:
Magdaleny Barczyk
Antoniego Warszady
Piotra Warszady
Damiana Podsadniaka
Kacpra Kuśmierka
Kacpra Winklera
Kacpra Siwika
Szymona Góry
Jakuba Krzesińskiego

Młodym strażakom odznaczenia wręczali wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Woli Krzysztoporskiej druh Robert Cieślik oraz wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek.

Swoje wyróżnienia dla osób, które swoją postawą, działaniem i dobrym przykładem przyczyniają się każdego dnia do dalszego rozwoju OSP Parzniewice, co ma bezpośrednie przełożenie na poprawę bezpieczeństwa pożarowego gminy, postanowił też przyznać wójt Roman Drozdek, a otrzymali je: prezes Henryk Gręda, naczelnik Sławomir Ogrodnik, konserwator Grzegorz Barczyk, skarbnik Mariusz Mision, kronikarz Tomasz Witkowski, dh Mieczysław Warszada, gospodarz Ryszard Biegański oraz radny, sołtys i wieloletni członek OSP Parzniewice Jerzy Krzesiński.
Z kolei strażacy postanowili wyróżnić tytułem Honorowego Członka OSP w Parzniewicach ppłka Krzysztofa Jewgiejuka, wójta Romana Drozdka, ks. proboszcza Antoniego Górę, Piotra Witkowskiego i Janusza Stusa.
Podziękowania odebrali także ci, którzy wsparli jednostkę w przygotowaniu obchodów jubileuszu, a byli to m.in.: Firma EKOINŻBUD Łukasz Stępień, Firma ERWIK Łukasz Herbuś, Aneta Ostrowska, Anna Kulik, KGW w Parzniewicach, Firma ZPB Jerzy Maciejewski.
Słowa uznania i wdzięczności za 110 lat wiernej służby składali strażakom z Parzniewic zaproszeni goście, m.in.: nadbrygadier Tadeusz Karcz, mł bryg. Marusz Wojcieszko, druh Robert Cieślik, ppłk Krzysztof Jewgiejuk, przewodnicząca Rady Gminy Maria Głowacka, przewodnicząca Rady Powiatu Paulina Dziadczyk i wójt Roman Drozdek.
Uroczystości zakończyła uroczysta defilada pododdziałów i tradycyjna grochówka.

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzniewicach

Jednostka Ochotniczej Straży Ogniowej w Parzniewicach powstała w 1907 roku, jako jedna z pierwszych na terenie dzisiejszej gminy Wola Krzysztoporska. Założycielami prawdopodobnie byli Kazimierz Kotliński – właściciel majątku Parzniewice oraz Franciszek Pietras – ówczesny sołtys wsi. Początkowo do gaszenia służył tylko sprzęt podręczny, ale szybko druhowie pozyskali konny wóz z beczkami. Z niewielu dokumentów, które się zachowały z tamtego okresu wynika, że druhowie prężnie działali w wielu dziedzinach życia społecznego. Wspólnie ze strażakami z Bogdanowa, Woli Krzysztoporskiej, Woźnik prowadzili szkolenia i ćwiczenia. Pierwsza remiza została wybudowana w okolicy dzisiejszego budynku kościoła. Przechowywany tam był wóz konny i podręczny sprzęt. W 1936 roku z parafii Bogdanów zostaje wyodrębniona w formie ekspozytury parafia Parzniewice. Remiza zostaje przekształcona na kaplicę. W 1939 roku rusza budowa budynku kościoła, którą przerwano w okresie okupacji. Dzięki staraniom strażaków i całego społeczeństwa świątynia w stanie surowym jest gotowa w 1947 r. Budowana jest druga remiza, której część muru znajduje się do dziś na tyle sklepu. Ciekawostką jest też to, że do alarmowania służyły lemiesze od pługa zawieszone na wieży strażnicy.
Niewola niemiecka to ciężki czas dla naszych przodków. Pomimo tego strażacy współpracują z Armią Krajową i Batalionami Chłopskimi. Władze okupacyjne ograniczają ilość członków w poszczególnych strażach. Pismo z dnia 18.04.1941 roku, wydane przez powiatowego inspektora pożarnictwa kpt. poż. Kazimierza Małyskę mówi m.in. o stanie liczebnym druhów w Parzniewicach – 35 ludzi. Z odnalezionych dokumentów wynika, że jednostka po wojnie była mobilna, gdyż okupant, wycofując się, pozostawił cały sprzęt. Wiemy również, że jednostka miała motopompę. Zostają uszyte mundury. Zakupiono dodatkowy sprzęt. W 1947 r. istnieje kobieca drużyna pożarnicza licząca 17 członkiń. Panie są zrzeszone w charakterze samarytanek. W 1946 r. ówczesny prezes Adam Wlazłowski składa do Powiatowego Urzędu Ziemskiego podanie o przydzielenie działki z gospodarstwa poniemieckiego na rzecz OSP Parzniewice. Na działce tej postawiono Dom Ludowy, a w latach 80. strażacy własnymi siłami dostawili dwa boksy garażowe. W 1992 roku jednostka dostaje z Komendy Wojewódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim samochód Star 244, który w 1999 r. przeszedł karosację. W tym samym roku ma miejsce wielki, czterodniowy pożar, który trawi 80 hektarów lasu w okolicach Pawłowa Górnego. Za uczestnictwo w tym zdarzeniu jednostka dostaje od ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych Andrzeja Milczanowskiego dyplom uznania. W 1996 roku zamontowano w jednostce selektywne alarmowanie. W 2004 rozpoczyna się rozbudowa garaży i zaplecza socjalnego. Dostawiony jest duży garaż, na piętrze powstaje świetlica, dyżurka i łazienka. W 2008 r. strażacy biorą udział w wielodniowej akcji usuwania skutków przejścia trąby powietrznej nad gminą Gorzkowice.
W maju 2013 roku podjęto starania o nowy sztandar dla jednostki. Dzięki hojności mieszkańców parafii Parzniewice został ufundowany nowy sztandar. Akt nadania sztandaru, „jako symbolu ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia” odbył się 27 kwietnia 2014 r. wraz z poświęceniem i uroczystym odprowadzeniem starego sztandaru ze służby. Sztandar ten został umieszczony w gablocie i do dziś wisi w parzniewickiej remizie. W trakcie tych uroczystości OSP Parzniewice zostało odznaczone złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa.
Pismem dnia 11.12.2015 r. jednostka wystąpiła do komendanta miejskiego PSP w Piotrkowie Trybunalskim o rozpoczęcie procedury włączenia do KSR-G. Rozpoczęto szkolenia, zakupy brakującego sprzętu, remont samochodu i strażnicy. 12.03.16 r. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym został wybrany nowy zarząd na lata 2016-2021, w skład zarządu wchodzą: prezes – Henryk Gręda, naczelnik – Sławomir Ogrodnik, zastępca – Grzegorz Barczyk, skarbnik – Mariusz Mision, sekretarz – Marcin Krzesiński, gospodarz – Ryszard Biegański, kronikarz – Tomasz Witkowski. Została wybrana również komisja rewizyjna w składzie: Kamil Kuliberda, Arkadiusz Kurzydlak i Szymon Stemplewski. 16.04.16 r. została podjęta uchwała o zawiązaniu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W dniach 16 – 25.09.16 r. odbył się kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy sfinansowany przez Fundację Aktywni w Regionie.
W lutym 2017 r. drużyna młodzieżowa po raz pierwszy brała udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbył się w Szkole Podstawowej w Bujnach.
Tego samego roku udało się pozyskać 10-letni samochód bojowy marki Mercedes od druhów z Woli Krzysztoporskiej. Uroczyste przekazanie samochodu odbyło się 10.03.2017 r. Parzniewickiego Stara 244 służącego w jednostce od 1992 r. przekazano OSP Bogdanów.
W swojej ponadstuletniej historii tabor samochodowo-sprzętowy tworzyły między innymi: motopompa DKW-400, Leopoldia Polonia 11-800, samochód ciężarowy marki Ford, który został pozyskany po wojnie z tzw. UNRRY, star 25, żuk, milicyjny star 29.
13 września 2017 r. podpisano porozumienie pomiędzy OSP Parzniewice, Komendą Miejską PSP w Piotrkowie i wójtem gminy Wola Krzysztoporska w sprawie włączenia jednostki OSP Parzniewice do Krajowego Systemu Pożarniczo-Gaśniczego. Obecnie jednostka czeka na decyzję z Komendy Głównej w Warszawie w tej sprawie.
Druhowie wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą uczestniczą w zawodach pożarniczych, uroczystościach kościelnych i kulturowych na terenie całej gminy. Współpracują ze Szkołą Podstawową oraz Słonecznym Przedszkolem w Parzniewicach, które nazwało nowy strażacki samochód „Florek”. Co roku druhowie rozprowadzają kalendarze po terenie parafii, a za zgromadzone pieniądze kupują umundurowanie bojowe oraz różnego rodzaju sprzęt.
Obecnej OSP w Parzniewicach liczy 27 czynnych strażaków (w tym 3 kobiety). Prowadzi też drużynę młodzieżową. Terenem działania jednostki objęta jest południowa część gminy Wola Krzysztoporska, w której jest duże zalesienie oraz ruchliwa trasa DK1. Średnio jednostka ma około 25 – 30 wyjazdów rocznie.