Wygrali konkurs i dostali mobilną pracownię komputerową!

uczniowie przy laptropach

Szkoła Podstawowa w Parzniewicach została laureatem konkursu „Pracownia Kompetencji Cyfrowych”! W ramach konkursu szkoła podjęła współpracę z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK) – Państwowym Instytutem Badawczym realizującym projekt: „Pracownia Kompetencji Cyfrowych”.

Głównym celem projektu był wzrost umiejętności korzystania z urządzeń cyfrowych i wykorzystywania cyfrowych źródeł wiedzy, zwłaszcza wśród uczniów i nauczycieli.
W ramach projektu została przeprowadzona akcja szkoleniowa mająca na celu rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych uczniów, pobudzanie kreatywności oraz promowanie interdyscyplinarnej współpracy. Jej elementem był konkurs, w ramach którego uczniowie realizowali kurs e-learningowy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. W oparciu o zdobytą wiedzę uczniowie z klas IV–VI przygotowali plakat dotyczący cyberzagrożeń oraz netykiety w Internecie.

Plakat, stworzony przez uczniów pod opieką Moniki Zajączkowskiej, został wysoko oceniony przez kapitułę, a Szkoła Podstawowa w Parzniewicach została laureatem konkursu.
Do szkoły trafiła mobilna pracownia komputerowa składająca się z 16 laptopów wraz z przenośną szafą, zapewniającą możliwość ich przechowywania oraz zasilania. Zestaw uzupełniony został o oprogramowanie ułatwiające pracę z uczniami oraz interaktywny monitor. Łączna wartość zestawu przekroczyła 44 tys. złotych.

Warto podkreślić, że w konkursie wystartowało ponad 3 tys. szkół z całej Polski. Uczestnicy mogli startować w 3 kategoriach wiekowych, a dla każdej z nich przygotowano inne zadanie.

Nauka, praca, sprawy urzędowe czy komunikacja – niemal każdy aspekt życia przenosi się do Internetu. Dlatego też cyfrowe kompetencje są jednymi z kluczowych dziś umiejętności. Jak podkreśla dyrektor szkoły Adrianna Grela, ich rozwijanie jest jednym z ważniejszych elementów dzisiejszej edukacji. Pozyskane przez szkołę laptopy otwierają nowe perspektywy dla uczniów, jak i nauczycieli.

– Ten sprzęt bez wątpienia pozwoli zwiększyć kompetencje cyfrowe naszych uczniów. Sama młodzież wprost mówi, że zdecydowanie preferuje lekcje, na których może korzystać z takich nowoczesnych pomocy. Takie rozwiązania techniczne znacznie ułatwiają prowadzenie zajęć. Z drugiej strony wprowadzają na lekcje nową jakość. A po uśmiechach na twarzach uczniów widać, że chcą pracować i uczyć się właśnie w ten sposób – mówi koordynator projektu, nauczyciel informatyki Monika Zajączkowska.

Konkurs „Pracownia Kompetencji Cyfrowych” został współfinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jego organizatorem był zaś Państwowy Instytut Badawczy NASK.

Fot. Szkoła Podstawowa w Parzniewicach