Rozmawiali o cyberprzemocy

Uczniowie klasy II liceum o profilu policyjnym uczący się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach spotkali się 13 grudnia z mł. asp. Hubertem Michalakiem, by porozmawiać o przemocy w sieci.

– Policjant na co dzień pełni służbę w Komisariacie Policji w Grabicy. Tematem spotkania była cyberprzemoc i ogólnie pojęte bezpieczeństwo w sieci. Uczniowie podczas pogadanki uzyskali wskazówki, jak postępować, by nie zostać ofiarą cyberprzemocy. Dowiedzieli się również, co mogą zrobić, jeśli będą świadkami tejże formy przemocy. Najważniejsze jednak, to podjęcie kroków, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci. Zaproszony gość w każdym zdaniu podkreślał, że cyberprzemoc jest przestępstwem i poważne jej przejawy należy zgłaszać organom ścigania – informują organizatorzy spotkania.