Jak obsłużyć wniosek MALUCH+

małe bawiące się dzieci
Fot. www.gov.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje na swojej stronie internetowej, jak wygląda instrukcja wypełniania wniosków w związku z programem MALUCH+ 2022-2029.

Nabór wniosków w programie Maluch + 2022-2029 realizowany jest w trybie ciągłym, a wytyczne w zakresie obsługi ww. wniosków znajdują się pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/instrukcje-wypelniania-wnioskow