Mamy dofinansowanie do remontu gminnych dróg

Droga w Majkowie Dużym
Droga w Majkowie Dużym

Zaczyna się remont kolejnych dróg na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Tym razem będą to odcinki w Majkowie Dużym, Woli Rokszyckiej i Rokszycach – razem niemal 3,5 km. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 659.911 zł. Całość kosztować będzie ponad 1,5 mln zł.

W ramach zadania wyremontowane zostaną trzy odcinki dróg gminnych.

Odcinek 1 Majków Duży mapa
Odcinek 1 Majków Duży

ODCINEK 1 – MAJKÓW DUŻY – 0,631 km
Droga nr 110160E na odcinku od drogi krajowej nr 74 do miejscowości Majków Duży (remontowany odcinek zakończony będzie przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej) posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,4 m, na której występują liczne spękania i nierówności. Istniejące obustronne pobocza są zaniżone w stosunku do jezdni – zakres prac remontowych obejmie więc wykonanie korekcyjnego frezowania (by uzyskać odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne), wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej (warstwy ścieralnej gr 5 cm) i obustronnych poboczy z kruszywa na całym odcinku drogi.
Koszt wykonania tego odcinka to 357.527,31 zł.

Odcinek 2 Wola Rokszycka mapa
Odcinek 2 Wola Rokszycka

ODCINEK 2 – WOLA ROKSZYCKA – 2,216 km
Droga nr 110456E na odcinku od wiaduktu przy autostradzie A1 w kierunku zachodnim do miejscowości Wola Rokszycka posiada na całym wskazanym odcinku nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4 m, na której występują liczne spękania i nierówności. Istniejące obustronne pobocza są zaniżone w stosunku do jezdni. Zakres prac remontowych obejmie więc wykonanie korekcyjnego frezowania części nawierzchni bitumicznej, położenie nowej nawierzchni bitumicznej (warstwy ścieralnej gr 5 cm), wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa o szerokości 0,50 m na całym odcinku drogi oraz korektę zjazdów.
Koszt wykonania tego odcinka to 1.005.996,86 zł

Odcinek 3 Rokszyce mapa
Odcinek 3 Rokszyce

ODCINEK 3 – ROKSZYCE – 0,539 km
Droga nr 110466E na odcinku od miejscowości Rokszyce (od drogi gminnej nr 110473E) w kierunku drogi krajowej nr 74 oraz magazynów logistycznych posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 3,9 m, na której występują liczne spękania i nierówności. Tu zakres prac remontowych obejmie wykonanie korekcyjnego frezowania części nawierzchni bitumicznej, wykonanie nowej warstwy ścieralnej gr 5 cm, wykonanie obustronnych poboczy z destruktu asfaltowego o grubości 5cm i szerokości 0,50 m na całym odcinku drogi.
Koszt wykonania tego odcinka to 223.162,18 zł

Razem wyremontowanych zostanie 3,386 km gminnych dróg za kwotę 1.586.686,35 zł.
Wszystkie trzy odcinki wykona firma P.U.H. ,,DOMAX” Arkadiusz Mika. Prace mają się zakończyć w połowie grudnia 2023 r.

Tablica z informacją o dofinansowaniuNa wykonanie zadania pn. „Remont dróg na terenie gminy Wola Krzysztoporska: odcinek 1 – Majków Duży droga nr 110160e, odcinek 2 – Wola Rokszycka droga nr 110456e, odcinek 3 – Rokszyce droga nr 110466e” gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 659.911 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Resztę, a więc 926.775,35 zł pokryje z własnego budżetu.