IMG_4292

IMG_4292

Jan Kopeć, prezes ZKP Łucja Mirowska-Kopeć, Kamila Kaczorowska, Marcin Pawlikowski