Targi edukacyjne w Gomulinie

Jaką szkołę średnią wybrać i jak zrobić to mądrze? Odpowiedzi na to i wiele innych pytań można było uzyskać 27 lutego podczas II Gminnych Targów Edukacyjnych, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Gomulinie.

Przedsięwzięcie to jest organizowane z myślą o uczniach szkół podstawowych, aby wyposażyć ich w pełną informację o szkołach i kierunkach kształcenia na terenie powiatu piotrkowskiego i bełchatowskiego. Tradycyjnie oficjalnego otwarcia II Gminnych Targów Edukacyjnych dokonali dyrektor Szkoły Podstawowej Iwona Zapała, zastępca wójta gminy Wola Krzysztoporska Mieczysław Warszada oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – Maria Skupień i Paweł Żuber.
W swoim wystąpieniu dyrektor Szkoły Podstawowej Iwona Zapała podkreśliła, że wybór szkoły ponadpodstawowej to bardzo ważna decyzja w życiu młodego człowieka. Dlatego warto, aby uczniowie zorientowali się, jak wygląda oferta edukacyjna szkół, w jakich zawodach może obecnie kształcić się młodzież oraz gdzie można uzyskać pomoc zarówno przy wyborze szkoły, jak i planowaniu dalszego rozwoju zawodowego.
Głos zabrał również zastępca wójta gminy Wola Krzysztoporska pan Mieczysław Warszada, który w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie tego typu imprez dla edukacji i społeczeństwa oraz życzył młodzieży, aby – z bogatego wachlarza możliwości kształcenia – wybrali ten najwłaściwszy dla nich.
Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Violetta Promny zwróciła uwagę, że targi edukacyjne to ważna inicjatywa, mająca ogromne znaczenie dla młodych ludzi, gdyż w jednym miejscu spotykają się szkoły o różnych kierunkach kształcenia oraz warunkach naboru, co daje młodzieży duże możliwości wyboru. Zachęcała również uczniów do korzystania z pomocy specjalistów w czasie wyboru dalszej ścieżki kształcenia.
Uczestnicy targów mogli poznać prognozę zapotrzebowania na poszczególne zawody oraz wysłuchać wykładu dotyczącego odpowiedzialnego planowania kariery i barometru zawodów przeprowadzonego przez przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim – doradcę zawodowego Renatę Kutelę oraz pośrednika pracy Anettę Gołdynek.
Młodzież uczestniczyła również w warsztatach przeprowadzonych przez doradcę zawodowego z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim Ewę Mrozińską, podczas których można było poznać swoje zainteresowania i predyspozycje zawodowe.
W sumie podczas targów swoją ofertę zaprezentowało 18 wystawców – licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe. Oprócz szkół z Piotrkowa Trybunalskiego, pojawiły się także szkoły z Bełchatowa, Bujen, Szydłowa i Dobieszkowa.
Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. Ósmoklasiści mogli nie tylko zapoznać się z bogatą ofertą szkół, ale także osobiście porozmawiać z uczęszczającymi do nich uczniami. Wszystkie szkoły i placówki oświatowe przygotowały dla zwiedzających ulotki, broszury, gazetki reklamowe oraz ciekawe i atrakcyjne stoiska promujące jednostkę. Można się było również zapoznać z praktycznymi umiejętnościami uczniów kształcących się w zawodach.
(materiał: SP Gomulin)