Będą uczyć bezpiecznych zachowań w sieci

Plakat: Bezpieczne zachowania w sieci - bezpłatne szkolenia; sieć, a na jej tle czerwona kłódka

W związku z przystąpieniem Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej do projektu „Sieć na kulturę” zachęcamy dzieci i młodzież do uczestnictwa w zajęciach on-line pn. „Bezpieczne zachowania w sieci”.

Plakat: Bezpieczne zachowania w sieci - bezpłatne szkolenia; sieć, a na jej tle czerwona kłódkaBędzie to łącznie 15 spotkań po 2 godziny lekcyjne w dwóch grupach 6 – 8 osobowych (10 – 14 lat i 15 – 18 lat). Zajęcia będą prowadzone przez trenera raz lub dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych od drugiej połowy marca 2021 r. za pomocą narzędzia Teams.
Zachęcamy do uczestnictwa, ponieważ temat jest niezwykle ważny, ciekawy i przydatny w codziennym korzystaniu z Internetu.
Na dole strony są załączniki do pobrania dla dwóch kategorii wiekowych, które można również odebrać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Woli Krzysztoporskiej.
Aby zapisać się na zajęcia, należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej do dnia 02.03.2021 r. wypełnione dokumenty:
• deklaracja i oświadczenie dla dzieci poniżej 13 r.ż. (wypełnia rodzic/opiekun prawny)
• deklaracja i oświadczenie dla dzieci powyżej 13 r.ż. (wypełnia sam zainteresowany).
Więcej informacji można uzyskać na stronie dotyczącej projektu www.siecnakulture.pl.
Biblioteka czynna w godz. 9.00 – 17.00, tel. 44 616 30 71
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa, liczba miejsc ograniczona!