Chcesz kupić opryski, musisz mieć kurs!

Jeśli jesteś rolnikiem i stosujesz środki ochrony roślin, musisz ukończyć kurs chemizacyjny. Zaświadczenie o przeszkoleniu będzie także potrzebne przy ich zakupie!

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach Rejonowy Zespół Doradczy w Piotrkowie Trybunalskim organizuje: KURSY CHEMIZACYJNE.

Uwaga rolnicy!
1) zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy rolnik (użytkownik profesjonalny środków ochrony roślin) wykonujący zabiegi chemizacyjne musi posiadać stosowne przeszkolenie z tego zakresu;
2) od 26 listopada 2015 r każda osoba dokonująca zakupów środków ochrony roślin musi również posiadać takie przeszkolenie potwierdzone stosownym świadectwem, które jest zobowiązana okazywać w punkcie sprzedaży środków ochrony roślin;
3) niestosowanie się do w/w przepisów może być ukarane mandatem albo m.in. zmniejszeniem dopłat obszarowych.
W związku z powyższym ŁODR zs. w Bratoszewicach – RZD Piotrków Tryb. zaprasza na takie szkolenia zainteresowanych rolników:
1) dwudniowe dla tych, którzy jeszcze nie uczestniczyli po 1.05.2004 roku w takich szkoleniach -koszt 98 zł;
2) jednodniowe dla tych, którzy przynajmniej raz po 1.05.2004 uczestniczyli w takim szkoleniu -koszt 64 zł.

ŁODR gwarantuje:
1) solidne przeszkolenie z tego zakresu, jak i szerzej z ogólnej problematyki ochrony roślin;
2) przekazanie wielu informacji z zakresu możliwości skorzystania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 (modernizacja gospodarstw, restrukturyzacja małych gospodarstw, programy rolnośrodowiskowe)

ŁODR prosi o zapisywanie się telefoniczne pod numerem 666-895-117 lub 519-301-096 albo osobiście podczas dyżurów stażysty ŁODR UG w Woli Krzysztoporskiej w każdy wtorek w godz. 8.00-14.00 lub w Rejonowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Kasztelańska 9 (Zamek w Bykach) od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-15.00.