Nie będzie wody w Poraju, Hucie Porajskiej i Parzniewicach

Gmina Wola Krzysztoporska, Referat Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w związku z przeprowadzanymi pracami eksploatacyjnymi sieci wodociągowej w dniu 17.04.2018 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla niżej wymienionych miejscowości:

gm. Wola Krzysztoporska
– Poraj
– Huta Porajska
– Parzniewice Małe 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

gm. Rozprza
– Truszczanek
– Gieski

Przewidywany czas przerwy:
godz. 8.00 – 15.00 (7 godzin)

Referat Wodociągów i Kanalizacji informuje jednocześnie, że z przyczyn niezależnych od gminy może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanym terminie, a przewidywany czas planowanej przerwy może ulec zmianie.