O ochronie danych osobowych w Woli Krzysztoporskiej

Nowym regulacjom w ochronie danych osobowych poświęcone było spotkanie dla przedstawicieli samorządów, które odbyło 11 października się w Woli Krzysztoporskiej.

Prowadzący je minister Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) przypominał, jak ważnym elementem naszego życia jest nasza prywatność i jednocześnie nasze dane osobowe. Ostrzegał także, kto i w jakim celu może chcieć z tych danych skorzystać.
Minister mówił również, jak będzie wyglądał nowy system ochrony danych osobowych uregulowany przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Wskazywał, że choć zacznie być ono stosowane od maja 2018 r., to już dziś trzeba przygotowywać się do jego wdrożenia, gdyż skala nadchodzących zmian jest bardzo duża.

Minister Lewiński opowiedział także, jak w świetle rozporządzenia będą kształtowały się zadania i obowiązki zarówno administratorów danych, jak i obecnych administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI), a przyszłych inspektorów ochrony danych.
Szczególną uwagę zwrócił na rolę, jaką w nowym systemie będą pełnić inspektorzy ochrony danych, których powołanie będzie w administracji publicznej obowiązkowe.

W szkoleniu wzięło udział około 80 osób z kilkunastu jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń. Jego inicjator – wójt gminy Wola Krzysztoporska, Roman Drozdek dziękował ministrowi Andrzejowi Lewińskiemu za obecność i ogromną dawkę wiedzy.

Wkrótce na stronie zamieścimy resume wykładu ministra Andrzeja Lewińskiego.